Post

Tryghed, rimelighed og ordnede forhold

Via Regeringen.dk Vi skylder danskerne at arbejde for rimelighed i det europæiske samarbejde – ikke mindst for at opretholde den stærke opbakning til EU, skriver statsministeren, udenrigsministeren og justitsministeren i en kronik. Her præsenterer regeringen 63 tiltag, der tilsammen skal sikre tryghed, rimelighed og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. En del er allerede gennemført, andet er helt...

Post

Arbejdsmiljøet bliver styrket med 460 mio. kr.

Via Regeringen.dk Nyheder 25.04.19 Beskæftigelsesministeriet Aftalen indebærer derudover, at Arbejdstilsynets tilsyn i højere grad målrettes de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, og at tilsynet får flere redskaber. Dermed vil de tilsynsførende få bedre mulighed for at vejlede virksomhederne fx i, hvordan de sikrer et sundt arbejdsmiljø, og der skal gennemføres flere særlige brancheindsatser...

Post

5.500 statslige arbejdspladser er nu flyttet

Via Regeringen.dk Regeringen har ad to omgange fremlagt planer om at flytte og etablere omkring 8.000 statslige arbejdspladser uden for København. Og en ny opgørelse fra Finansministeriet viser, at flytningerne fortsat skrider planmæssigt frem. I marts 2019 var der ifølge ministeriernes indrapporteringer flyttet 5.540 ud af de planlagte 7.927 statslige arbejdspladser. Det glæder innovationsminister Sophie...

Post

Nu skal tusindvis af børn på mini-dannelsesrejser

Via Regeringen.dk ”Børn skal kende det land, de bor i. Det er meget positivt, at så mange skoler og kommuner ønsker at sende deres elever ud i landet for at opleve dansk kultur, natur og historie. Det kan være med til at udvikle børnene og give dem nogle perspektiver, de ikke kan få i klasselokalet....

Post

NATO fylder 70: Danmarks sikkerhed er forankret i NATO

Via Regeringen.dk Sådan deltager Danmark i NATOs arbejdeDanmark har udstationeret 200 danske soldater i Estland som en del af NATO’s fremskudte forsvar. Endvidere bidrager vi til NATOs Air Policing i Baltikum.  Det er ikke kun i Danmarks nærområde, at der er brug for en indsats. Danmark deltager således i internationale operationer i bl.a. NATO-regi som led i...

Post

Stresspanelet: 12 forslag til at nedbringe stress

Via Regeringen.dk ”Med Stresspanelets arbejde har vi fået en række konkrete anbefalinger, som lader os forsætte snakken om, hvordan vi bedst reducerer og håndterer stress. Jeg er selv meget optaget af idéen om generationsmøder, som panelet også fremhæver. Vi ved, at mange unge føler sig så pressede i hverdagen, at de mistrives psykisk, men de...