Post

Vanvidskørsel skal stoppes: Regeringen vil skærpe straffen for vanvidskørsel

Fyns Politi kan lørdag aften berette om, at en række personer er kommet til skade efter kapkørsel i Odense.  Justitsminister Nick Hækkerup siger: ”Det er en fuldstændig uacceptabel opførsel, som har bragt almindelige borgeres liv i fare. Politiet efterforsker selvfølgelig sagen på fuld tryk, så vanvidsbilisterne hurtigst muligt kan blive stillet til ansvar. Sagen viser, at...

Post

Flere 10-14 årige begår kriminalitet

Justitsministeriets Forskningskontor udarbejder hvert år rapporten ”Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2019”, der indeholder fakta om kriminalitet blandt børn og unge i det forgangne år. Den seneste rapport er netop blevet offentliggjort, og den viser overordnet set, at der i perioden 2018 til 2019 er sket en reduktion på 17 pct. i antal mistanker og...

Post

Whistleblowerordninger på statslige arbejdspladser

Whistleblowere kan hjælpe med at afsløre og afdække fejl og forsømmelser i den offentlige sektor. Der findes allerede flere whistleblowerordninger i forskellige ministerier og statslige myndigheder. Det er en positiv udvikling, som regeringen ønsker at fremme, og derfor har regeringen besluttet, at der senest den 1. november 2020 skal være indført whistleblowerordninger på hele statens...

Post

Danmark åbner grænsen for udvalgte lande uden for EU

EU har besluttet at genåbne grænserne for udvalgte lande uden for EU. Konkret bliver der udarbejdet en fælles EU-liste over lande, der opfylder en række kriterier om bl.a. antal nye smittede. EU’s landeliste bliver offentliggjort hver 14. dag. På baggrund af EU-listen vil medlemslandene kunne træffe beslutning om, hvorvidt de vil åbne for indrejse fra...

Post

Nye dommere skal lette presset på domstolene

De danske domstole har gennem længere tid været udfordret af stigende sagsbunker og sagsbehandlingstider. Nedlukningen af domstolene fra uge 12 til 17 som følge af COVID-19 har samtidigt betydet, at bunkerne har vokset sig endnu større. Blandt andet er antallet af domsmandssager steget med knap 3.000 sager i perioden. Det efterlader mange ofre i en...

Post

Danmark åbner grænserne yderligere og lemper rejsevejledningerne

Efter i en lang periode at have haft indrejserestriktioner og frarådet alle ikke-nødvendige rejser, åbner Danmark nu yderligere op. Åbningen betinges af, at landene opfylder visse objektive kriterier. Det drejer sig konkret om, at antallet af smittede skal være på et lavt niveau, ligesom der arbejdes på at udforme et kriterium om landenes testregimer. Lever...

Post

Politiet får øget mulighed for at finde forbrydere på nettet

Et netop vedtaget lovforslag styrker politiets mulighed for at bruge agenter i efterforskningen af kriminalitet på internettet. Politiets agentvirksomhed på nettet betyder, at politiet kan trænge ind i diverse lukkede fora på internettet, hvor de kriminelle f.eks. foretager ulovlige salg. Dermed får politiet bedre efterforskningsmæssige redskaber til at bekæmpe kriminalitet på internettet. Nick Hækkerup:”Vi kan...

Post

Ny lov sikrer effektiv og moderne retspleje på Færøerne

Den færøske retsplejelov blev vedtaget i 1988, og siden da er der kun lavet få ændringer i loven. Derfor har der længe været behov for en mere moderne retsplejelov for øgruppen i Atlanterhavet. I dag har et flertal i Folketinget vedtaget en ny, revideret retsplejelov for Færøerne. Den nye retsplejelov har en større færøsk forankring...

Post

Politisk enighed om private fester

Danskere får nu mulighed for at holde sommerens private fester uden for hjemmet til senere end kl. 24.00. Efter at have afholdt forhandlinger om muligheden for at lempe reglerne er regeringen og Folketingets partier enige om, at private fester på restauranter mv. ikke skal afsluttes kl. 24. Justitsminister Nick Hækkerup siger: ”Sommeren er for mange...

Post

Danmark åbner yderligere op for grænserne

Personer med bopæl i Slesvig-Holsten kan fra den 15. juni 2020 indrejse i Danmark uden at opfylde kravet om et anerkendelsesværdigt formål. De skal alene dokumentere, at de bor i Slesvig-Holsten. Justitsminister Nick Hækkerup siger: ”Sønderjylland og Slesvig-Holsten er tæt forbundne. Danskere og tyskere er vant til at færdes uhindret over grænsen i det daglige....

Post

Offentligt ansatte i Østdanmark tilbage på arbejde den 15. juni

Som det fremgår af “Aftale om genåbning af Danmark”, er det en del af fase 3, at det kan overvejes at øge den fysiske tilstedeværelse i den offentlige sektor. På den baggrund genåbner den offentlige sektor i Østdanmark fra den 15. juni. Ansatte i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland har siden den 27....

Post

Aftale om forsamlingsforbuddet

Aftalen betyder, at: Fra og med i dag er grænsen 50 personer Fra den 8. juli hæves forsamlingsforbuddet til 100 personer Fra den 8. august hæves forsamlingsforbuddet til 200 personer for arrangører omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer   Desuden undtages alle arrangementer mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, hvis arrangøren er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer. Det...

Post

Ny direktør for kriminalforsorgen

Ina Eliasen har siden 2017 været ansat som HR-direktør i Rigspolitiet. Inden da har Ina Eliasen blandt andet været områdedirektør i Kriminalforsorgen Hovedstaden, fg. fængselsinspektør på Københavns Fængsler og kontorchef i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Justitsminister Nick Hækkerup udtaler: ”Kriminalforsorgen spiller en afgørende rolle i at sikre trygheden i Danmark ved at få de kriminelle væk...

Post

Offensiv national teststrategi sikrer tryg genåbning af Danmark

“Den nationale teststrategi bygger på tre væsentlige elementer: Test, opsporing og isolation. Vi er nu et af de lande i verden, der har testet flest personer pr. indbygger, og smittetrykket i Danmark er lavt. Nu handler det om at ruste os til de kommende faser. Første skridt er, at vi lancerer en omfattende teststrategi, der...

Post

Aftale om lønløft til polititjenestemænd i Grønland

Justitsminister Nick Hækkerup og de grønlandske folketingsmedlemmer Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU) blev den 6. april 2020 enige om en delaftale, der skal sikre lønforbedringer til anstaltsbetjente i Grønland. Parterne er nu blevet enige om en aftale om udmøntning af den resterende del af nordatlantpuljen, der sikrer 10,8 mio. kr. til bedre...

Post

Ny forskningsgennemgang af virkninger af straf

De fleste danske studier af straffens virkning har undersøgt, hvordan straf påvirker gerningsmanden efter afsoningen. På dette forskningsområde er der ikke meget evidens for en kriminalpræventiv effekt af straf. For at få et større og bredere perspektiv på virkninger af straf har Justitsministeriets Forskningskontor i en ny forskningsgennemgang set på, hvordan gerningsmænd, ofre og befolkningen...

Post

Aftalepartier enige om præcisering af regler om utryghedsskabende lejre

Som det fremgår af forståelsespapiret, har der været et fælles ønske om at arbejde for en præcisering af forbuddet mod at etablere eller opholde sig i såkaldte utryghedsskabende lejre. Hensigten med forbuddet bør være at bekæmpe utryghed ved at sætte ind over for personer, der har etableret sig i permanente lejre og ikke hjemløse, der...

Post

Ytringsfrihedskommissionen afleverer betænkning

Ytringsfrihedskommissionen konkluderer, at ytringsfriheden aktuelt har gode rammer og vilkår i Danmark. Ytringsfriheden hviler på et solidt fundament, som kommissionen ikke ser grund til at ændre grundlæggende ved. Men ytringsfriheden står dog efter kommissionens opfattelse over for en række udfordringer, som det er nødvendigt at tage alvorligt. Blandt de emner, som kommissionen særligt fremhæver, er...

Post

Politiet skal godkende drive in-arrangementer

Der har længe været regler om, at offentlige forlystelser ikke må drives uden tilladelse fra politiet. Det gælder f.eks., når et omrejsende tivoli kommer til byen. Politiet skal bl.a. godkende, hvor arrangementet holdes, og om parkerings-, sikkerheds- og toiletforholdene er gode nok. En del drive in-arrangementer som f.eks. koncerter kræver derfor allerede i dag tilladelse fra politiet. Men...