Post

Nye initiativer skal styrke indsatsen for PTSD-ramte betjente

Justitsminister Nick Hækkerup igangsatte i efteråret 2019 en ekstern kortlægning af omfanget af PTSD blandt politi- og fængselsbetjente i Danmark, Grønland og Færøerne samt en evaluering af den eksisterende indsats i politiet og kriminalforsorgen. Kortlægningen og evalueringen er blevet gennemført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), der i dag har offentliggjort de...

Post

Nye initiativer skal sætte en stopper for angreb med fyrværkeri og stenkast

I december sidste år var vi vidne til ca. 250 alvorlige episoder, hvor fyrværkeri blev brugt til at beskyde politiet, beredskabsfolk og i enkelte tilfælde tilfældige folk på gaden. Det kan forhindre politi og brandvæsen i at komme frem til vigtige opgaver og i værste fald være direkte livsfarligt for de personer, der beskydes. Justitsministeren...

Post

Justitsminister vil sikre større fleksibilitet for fondes investeringer

Justitsministeren har netop sendt en ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler i høring. Justitsminister Nick Hækkerup siger: ”Fonde spiller en stor rolle i samfundet og uddeler hvert år adskillige milliarder kroner til almennyttige formål. Det er vigtigt, at vi giver fondene gode muligheder for at investere deres midler, så de kan støtte...

Post

Flertal for ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

I dag bliver det karakteriseret som voldtægt, hvis gerningsmanden f.eks. har brugt vold, eller trusler om vold, eller hvis offeret har været i en tilstand, hvor vedkommende har været ude af stand til at modsætte sig handlingen. Det vil sige, at der i dag ikke nødvendigvis vil være tale om voldtægt i tilfælde, hvor en...

Post

Invitation til doorstep i Justitsministeriet

Indgang kan ske mod fremvisning af pressekort fra kl. 15.00. For at begrænse antallet af personer ved pressemødet pga. COVID-19 opfordrer Justitsministeriet til, at medierne begrænser antallet af journalister og teknikere til stede. Tilmelding kan ske til presse- og kommunikationsrådgiver Daniel Durst-Andersen, [email protected], eller tlf. 20 90 68 38. Adresse: Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 Kbh....

Post

Trygheden først – et politi der er dér, hvor danskerne har brug for det

Selv om Danmark har et politi og en anklagemyndighed, der hver dag yder en kæmpe indsats, er der fortsat en række udfordringer, der kræver handling. Politiet er kommet for langt væk fra borgerne. Sagsbehandlingstiden i straffesager er stigende. Nye kriminalitetstendenser inden for økonomisk og it-relateret kriminalitet fylder mere og mere i politiets og anklagemyndighedens arbejde...

Post

Aftale om næste fase af kontrolleret genåbning

Folketingets partier er enige om initiativer for at undgå spredning af COVID-19-smitten og forhindre nye nationale nedlukninger med store samfundsøkonomiske og menneskelige konsekvenser. Aftaleteksten kan læses her.   Justitsminister Nick Hækkerup: ”Vi er fortsat i en alvorlig situation, og derfor er denne aftale helt afgørende for, at vi kan gå ind i efteråret og fastholde smitten...

Post

Vanvidskørsel skal stoppes: Regeringen vil skærpe straffen for vanvidskørsel

Fyns Politi kan lørdag aften berette om, at en række personer er kommet til skade efter kapkørsel i Odense.  Justitsminister Nick Hækkerup siger: ”Det er en fuldstændig uacceptabel opførsel, som har bragt almindelige borgeres liv i fare. Politiet efterforsker selvfølgelig sagen på fuld tryk, så vanvidsbilisterne hurtigst muligt kan blive stillet til ansvar. Sagen viser, at...

Post

Flere 10-14 årige begår kriminalitet

Justitsministeriets Forskningskontor udarbejder hvert år rapporten ”Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2019”, der indeholder fakta om kriminalitet blandt børn og unge i det forgangne år. Den seneste rapport er netop blevet offentliggjort, og den viser overordnet set, at der i perioden 2018 til 2019 er sket en reduktion på 17 pct. i antal mistanker og...

Post

Whistleblowerordninger på statslige arbejdspladser

Whistleblowere kan hjælpe med at afsløre og afdække fejl og forsømmelser i den offentlige sektor. Der findes allerede flere whistleblowerordninger i forskellige ministerier og statslige myndigheder. Det er en positiv udvikling, som regeringen ønsker at fremme, og derfor har regeringen besluttet, at der senest den 1. november 2020 skal være indført whistleblowerordninger på hele statens...

Post

Danmark åbner grænsen for udvalgte lande uden for EU

EU har besluttet at genåbne grænserne for udvalgte lande uden for EU. Konkret bliver der udarbejdet en fælles EU-liste over lande, der opfylder en række kriterier om bl.a. antal nye smittede. EU’s landeliste bliver offentliggjort hver 14. dag. På baggrund af EU-listen vil medlemslandene kunne træffe beslutning om, hvorvidt de vil åbne for indrejse fra...

Post

Nye dommere skal lette presset på domstolene

De danske domstole har gennem længere tid været udfordret af stigende sagsbunker og sagsbehandlingstider. Nedlukningen af domstolene fra uge 12 til 17 som følge af COVID-19 har samtidigt betydet, at bunkerne har vokset sig endnu større. Blandt andet er antallet af domsmandssager steget med knap 3.000 sager i perioden. Det efterlader mange ofre i en...

Post

Danmark åbner grænserne yderligere og lemper rejsevejledningerne

Efter i en lang periode at have haft indrejserestriktioner og frarådet alle ikke-nødvendige rejser, åbner Danmark nu yderligere op. Åbningen betinges af, at landene opfylder visse objektive kriterier. Det drejer sig konkret om, at antallet af smittede skal være på et lavt niveau, ligesom der arbejdes på at udforme et kriterium om landenes testregimer. Lever...

Post

Politiet får øget mulighed for at finde forbrydere på nettet

Et netop vedtaget lovforslag styrker politiets mulighed for at bruge agenter i efterforskningen af kriminalitet på internettet. Politiets agentvirksomhed på nettet betyder, at politiet kan trænge ind i diverse lukkede fora på internettet, hvor de kriminelle f.eks. foretager ulovlige salg. Dermed får politiet bedre efterforskningsmæssige redskaber til at bekæmpe kriminalitet på internettet. Nick Hækkerup:”Vi kan...

Post

Ny lov sikrer effektiv og moderne retspleje på Færøerne

Den færøske retsplejelov blev vedtaget i 1988, og siden da er der kun lavet få ændringer i loven. Derfor har der længe været behov for en mere moderne retsplejelov for øgruppen i Atlanterhavet. I dag har et flertal i Folketinget vedtaget en ny, revideret retsplejelov for Færøerne. Den nye retsplejelov har en større færøsk forankring...

Post

Politisk enighed om private fester

Danskere får nu mulighed for at holde sommerens private fester uden for hjemmet til senere end kl. 24.00. Efter at have afholdt forhandlinger om muligheden for at lempe reglerne er regeringen og Folketingets partier enige om, at private fester på restauranter mv. ikke skal afsluttes kl. 24. Justitsminister Nick Hækkerup siger: ”Sommeren er for mange...

Post

Danmark åbner yderligere op for grænserne

Personer med bopæl i Slesvig-Holsten kan fra den 15. juni 2020 indrejse i Danmark uden at opfylde kravet om et anerkendelsesværdigt formål. De skal alene dokumentere, at de bor i Slesvig-Holsten. Justitsminister Nick Hækkerup siger: ”Sønderjylland og Slesvig-Holsten er tæt forbundne. Danskere og tyskere er vant til at færdes uhindret over grænsen i det daglige....