Post

Ny analyse af dansk økonomi under corona-krisen

Via Finansministeriet Regeringen forhandler med Folketingets partier om genåbningen af Danmark. I den forbindelse har Finansministeriet udarbejdet en analyse af samfundsøkonomien og kigget nærmere ned i de brancher, der er berørt af de sundhedsmæssige tiltag. Med den analyse, som vi i dag har oversendt til Folketinget, har vi et tydeligere billede af, hvor voldsom krisen...

Post

Regionerne overholder aftaleniveauet for 2019

Via Finansministeriet Danmarks Statistik har netop offentliggjort regionernes regnskabstal for 2019. De viser, at regionerne holder udgifterne inden for aftaleniveauet.  Regionerne har brugt 114,4 mia. kr. på sundhed, mens de regionale udviklingsudgifter udgør 2,5 mia. kr. i 2019. Regnskaberne for 2019 viser, at regionernes udgifter til sundhed ligger ca. 0,2 mia. kr. under det budgetterede....

Post

Kommunernes regnskaber for 2019 er offentliggjort

Via Finansministeriet Danmarks Statistik har netop offentliggjort kommunernes regnskaber for 2019, som viser, at kommunerne sidste år brugte 250,8 mia. kr. på serviceområdet. Det er 1,1 mia. kr. mindre end budgetteret. Kommunerne brugte 18,1 mia. kr. på anlægsinvesteringer, hvilket er 0,1 mia. kr. mindre end budgetteret.  Fakta  Kommunerne er underlagt økonomiske sanktioner ved overskridelser af...

Post

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og udvide hjælpepakker til dansk økonomi

Via Finansministeriet Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 19. marts en aftale om omfattende hjælpepakker til danske lønmodtagere og virksomheder. Aftaleparterne er nu enige om at justere hjælpepakkerne og tilføje nye tiltag, så hjælpepakkerne kan holde hånden under endnu flere virksomheder, selvstændige og arbejdspladser. Aftaleparterne er blevet enige om følgende: En forlængelse af ordningen...

Post

Staten er blevet bedre og hurtigere til at betale regninger – 1,9 mia. kr. ekstra er udbetalt under COVID-19

Via Finansministeriet Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om, at offentlige indkøb skal være med til at understøtte private virksomheder – og dermed lønmodtagerne – med en række initiativer. I en periode frem til 31. oktober 2020 vil der derfor blive dispenseret fra en række regler for det offentlige indkøb for at...

Post

Enighed om stor europæisk genopretningspakke

Via Finansministeriet Finansministrene har udarbejdet en rapport med en lang række tiltag til en europæisk genopretningspakke, som nu sendes til EU’s regeringschefer.  Hovedelementerne i rapporten er: En ny garantifond i regi af Den Europæiske Investeringsbank, som skal understøtte finansiering til især små- og mellemstore virksomheder for ca. 1.500 mia. kr.  Et nyt EU-instrument til støtte...

Post

Dansk økonomi hårdt ramt af coronaepidemien

Via Finansministeriet Udbruddet af cononavirus har enorme sundhedsmæssige såvel som økonomiske omkostninger i hele verden. Dansk økonomi er også ramt og står over for et historisk stort tilbageslag i 2. kvartal. For 2020 som helhed peger scenarier for den økonomiske udvikling på, at BNP kan falde med mellem 3 og 6 pct. i år. Den...

Post

Søren Langelund er ny presse- og kommunikationschef i Finansministeriet

Via Finansministeriet Søren Langelund skal stå i spidsen for den eksterne og interne kommunikation i Finansministeriets departement som ny presse- og kommunikationschef. Søren Langelund har flere års erfaring fra mediebranchen og har blandt andet haft lederstillinger hos TV 2, DR og Ekstra Bladet.  Siden 2016 har han arbejdet i kommunikationsbureauet Ulveman & Børsting, hvor han...

Post

Regeringen indgår aftaler med KL og Danske Regioner om tiltag som skal understøtte dansk økonomi

Via Finansministeriet Dansk økonomi står i øjeblikket i en ekstraordinær svær situation som følge af COVID-19. Dette stiller krav til, at alle dele af den private og offentlige sektor bidrager til at understøtte danske virksomheder og lønmodtagere.  Regeringen har derfor indgået aftaler med KL og Danske Regioner, som på kort sigt skal medvirke til at...

Post

EU’s finansministre står klar til at gøre alt i deres magt for at modgå COVID-19-krisens konsekvenser for de europæiske økonomier

Via Finansministeriet Ministrene offentliggjorde efter mødet en erklæring med et klart budskab om, at man har viljen og midlerne til at handle, og at man vil gøre alt for at minimere COVID-19-krisens konsekvenser for de europæiske økonomier.  I erklæringen peger ministrene bl.a. på en række nationale tiltag, der skal dæmme op for konsekvenserne af virusudbruddet...

Post

CORONA-VIRUS: Regeringen iværksætter i dag en række initiativer som hjælp for dansk økonomi

Via Finansministeriet De økonomiske konsekvenser for dansk økonomi viser sig i stigende grad, blandt andet i form af tabte indtægter fra aflyste rejser, konferencer, sportsbegivenheder, mindre ordreindgang og en generelt lavere aktivitet. Der er tale om tab af produktion og efterspørgsel, der ikke direkte kan indhentes, når virusepidemien klinger af igen, og der er risiko...

Post

Sådan sikrer vi Danmark i bedre balance

Via Finansministeriet Regeringen ønsker, at kommuner med vækst, tilflytning og gode skattegrundlag skal øge hjælpen til de kommuner, som af forskellige grunde har det svært.  Desuden vil regeringen i de kommende år kompensere kommunerne for vækst i demografi, så der bliver råd til velfærd i kommunerne.  Regeringen lægger nu tal frem for, hvordan regeringen vil...

Post

Bred opbakning bag regeringens linje til EU-budget

Via Finansministeriet Regeringen fik på dagens møde i Folketingets Europaudvalg mandat fra en bred kreds af partier (V, R, SF, K, NB) til de afgørende forhandlinger om EU’s næste flerårige finansielle rammer for 2021-2027.  Europa står over for meget store udfordringer, som kræver tæt sammenhold og en stor fælles indsats. Det er ikke mindst tydeligt...

Post

Regeringen vil udjævne forskelle mellem land og by

Via Finansministeriet Reformen af udligningen skal bringe Danmark i bedre balance. De bredeste skuldre skal bære mere, så forskellene i Danmark ikke bliver for store.  Med udspillet flytter regeringen 1,4 mia. kr. fra især velstillede kommuner i Nordsjælland og hovedstaden til blandt andet provins- og yderkommuner.  Samtidig vil regeringen målrette 1 mia. kr. til udsatte...

Post

Kommunerne løfter velfærden i 2020 som aftalt

Via Finansministeriet Regeringen og KL indgik i september sidste år aftale om kommunernes økonomi for 2020. Med aftalen blev servicerammen løftet med 2,2 milliarder kroner i forhold til udgangspunktet for 2020. Dermed udgør rammen i alt 262,5 milliarder kroner. Herudover blev rammen til anlæg løftet. I alt er der således 19,1 milliarder kroner til investeringer...

Post

Regionerne løfter sundhedsområdet i 2020 som aftalt

Via Finansministeriet Regeringen og Danske Regioner indgik i september sidste år aftale om regionernes økonomi for 2020. Med aftalen blev sundhedsområdet i regionerne løftet med ca. 1,5 mia. kr. i 2020.  Den endelige opgørelse af budgetterne fra Danmarks Statistik viser nu, at regionerne løfter sundhedsområdet i 2020 som aftalt. Regionerne har med budgetterne for 2020...