Post

Stort fald i indenlandsk salg og i eksporten

Via Dansk Industri Stort fald i indenlandsk salg og i eksporten Nye tal viser en tilbagegang i omsætningen for rådgivervirksomhederne på samlet 12 pct. i 2. kvt. 2020 målt ift. 1 kvt. 2020. Særligt eksportmarkederne ligger underdrejet med et minus på 16 pct. Tallene er mere usikre…

Post

Fortsat 100.000 på lønkompensation

Via Dansk Industri Analyser DI vurderer, at der 1. juli fortsat var 103.000 personer på lønkompensationsordningen, og at 21.000 af dem forventes af blive afskediget, når ordningen udløber. Det nuværende omfang af ordningen udgør omkring 40 pct. af det omfang lønkompensation havde, da den var på sit højeste. DI...

Post

Virksomhedernes udgifter til lønkompensation

Via Dansk Industri Virksomhederne har betalt 14,2 mia. kroner i løn til lønkompenserede medarbejdere. De har fået 10,1 mia. i lønkompensation fra staten og har derfor selv haft nettoudgifter på 4,1 mia. kroner. Staten har altså betalt 71 pct. af lønudgifterne. De resterende 29 pct. har virksomhederne selv betalt. Lønkompensationsordningen har hjulpet...

Post

Flere kvinder i topledelse og bestyrelser

Via Dansk Industri Analyser Kun hver tredje af alle de heltidsansatte i den private sektor er en kvinde. Blandt førstelinje- og mellemledere (”Øvrig ledelse”) er andelen af kvindelige ledere godt 30 pct. Udfordringen er dog, at andelen af kvinder falder, jo længere man bevæger sig op i ledelseslagene. I 2018 udgjorde kvinder...

Post

Eksport af energiteknologi og -service

Via Dansk Industri Eksport af energiteknologi og -service I 2018 er Danmarks eksport af energiteknologi og -service 108 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 2017 på 3 pct. Sammenlignet med 2010 var eksporten 42 pct. højere i 2018. Eksporten af energiteknologi udgjorde 12,5 pct. af den…

Post

Stor variation i kommunernes samarbejde med private virksomheder

Via Dansk Industri OPS • Analyser Der er gode muligheder for at finde inspiration til et styrket samarbejdet med private virksomheder på tværs af kommunerne. Inden for de åbenlyst udbudsegnede opgaver som tekniske opgaver og støttefunktioner, herunder vej- og parkopgaver samt ejendomsdrift og -vedligehold, kan samarbejdet med private virksomheder fordobles....

Post

Beløn kommunerne for privat jobskabelse

Via Dansk Industri Analyser Det danske system for kommunal udligning og beskatning har meget lidt fokus på at belønne erhvervsvenlige kommuner. Derfor foreslår DI, at der indføres en kontant jobpræmie pr. privatansat i kommunen, så kommunernes belønning for erhvervsvenlighed bliver mere præcis og mere geografisk balanceret, end den er i dag. ...

Post

Analyse om handelserhvervet (Januar 2020)

Via Dansk Industri Analyse om handelserhvervet (Januar 2020) Handelserhvervet er det største i Danmark og beskæftiger hver 5. i den private sektor, det viser en ny analyse fra Dansk Industri. Analysen dykker også ned i andre nøgle, som viser at handelserhvervet bl.a. står for en stor…

Post

Stigning i indenlandsk salg og eksport

Via Dansk Industri Stigning i indenlandsk salg og eksport Tredje kvartal 2019 bød på en stigning på godt fire pct. i den samlede omsætning i rådgiverbranchen målt i for-hold til andet kvartal 2019. Både den indenlandske om-sætning og eksporten steg i tredje kvartal.

Post

Sammen om fremtidens byggeri

Via Dansk Industri Sammen om fremtidens byggeri Analyse gennemført som et projekt mellem Chalmers Universitet, BIMobject og DI Byg, undersøger byggeomkostningerne i Danmark og potentialerne for at optimere processen med henblik på at reducere byggeomkostningerne og styre byggeriet…

Post

Grøn omstilling i fødevareindustrien

Via Dansk Industri Industriens Fond igangsætter i januar 2020 et stort projekt, der skal demonstrere mulighederne for at elektrificere industrielle processer i fødevareindustrien. Projektet er et indspark til den grønne omstilling af fødevareindustrien og dermed vejen frem mod en reduktion af CO2 i Danmark på 70 pct. i 2030. Gevinsten ved elektrificeringen er...

Post

De ældres frie valg er ikke nævnt i værdighedspolitikkerne

Via Dansk Industri OPS • Analyser Kommunernes værdighedspolitikker sætter retningen for, hvordan plejen og omsorgen af de ældre foregår. Imidlertid nævner 80 kommuner ikke, at de ældre faktisk selv kan vælge, hvem der skal hjælpe med den personlige pleje eller praktiske hjælp. En gennemgang af kommunernes værdighedspolitikker...

Post

Kommunaldirektører: Virksomhederne kan være med til at forbedre vores opgaveløsning

Via Dansk Industri Næsten 7 ud af 10 af landets kommunaldirektører mener, at et øget samarbejde med private virksomheder kan være med til at optimere og kvalitetsudvikle opgavevaretagelsen i kommunerne. De seneste 10 år har konkurrenceudsættelsen dog stået næsten stille. Et markant flertal af landets kommunaldirektører mener, at der er muligheder for...

Post

Danmark er dybt afhængig af handelserhvervet

Via Dansk Industri Danmark er dybt afhængig af handelserhvervet Handelserhvervet er det største i Danmark og beskæftiger hver 5. i den private sektor, det viser en ny analyse fra Dansk Industri. Analysen dykker også ned i andre nøgle, som viser at handelserhvervet bl.a. står for en stor…

Post

De dygtigste studenter findes på mange uddannelser

Via Dansk Industri Analyser Næsten halvdelen af studenterne med højt karaktergennemsnit søger videregående uddannelser, som ikke har de højeste adgangskvotienter, eller uddannelser, der slet ikke har en. Adgangskvotienten er således ikke et godt mål for, hvor krævende en uddannelse er, eller hvor dygtige de studerende, der går på uddannelsen, er. Adgangskvotienten er...