Post

1,5 mio. kvæg i Danmark

Via Danmarks Statistik Kvægbestanden 31. december 2020 Bestanden af kvæg i Danmark var på 1,5 mio. dyr 31. december 2020, hvilket er uændret i forhold til samme tidspunkt i 2019. Der var 565.000 malkekøer, hvilket er 0,4 pct. flere. Det har medvirket til, at mælkeproduktionen i de første tre kvartaler af 2020 har været lidt...

Post

Tobak holder inflationen oppe i Danmark og EU

Via Danmarks Statistik +0,4 % December 2019 – december 2020 Kerneinflationen i Danmark (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) +1,0 % December 2019 – december 2020 EU-harmoniseret forbrugerprisindeks december 2020 Inflationen i Danmark var uændret på 0,4 pct. i december 2020 ligesom i november 2020. I samme periode steg inflationen i EU til 0,3 pct....

Post

Forbrugertilliden er uændret

Via Danmarks Statistik Forbrugertillidsindikatoren -0,3 Fra december 2020 til januar 2021 Forbrugerforventninger januar 2021 Forbrugertilliden for januar måned ligger på minus 4,1, og niveauet er dermed uændret i forhold til december måned, hvor den lå på minus 3,8. Forbrugertilliden ligger højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er på minus 5,8. Det uændrede...

Post

3.100 flere lønmodtagere i november

Via Danmarks Statistik Beskæftigelse for lønmodtagere (md) november 2020 I november steg antallet af lønmodtagere for sjette måned i træk. Stigningen var på 3.100 personer, svarende til 0,1 pct. sammenlignet med oktober, og den fandt hovedsageligt sted i sektoren offentlig forvaltning og service, hvor der var 2.500 flere lønmodtagere i november. Med stigningen i november...

Post

Musikskoleelever samles om få instrumenter

Via Danmarks Statistik Musikskoler 2019/2020 Musikskolerne udbyder mange forskellige fag, men de fleste tilmeldinger fordeler sig på ret få fag. De ti mest populære instrumentfag i sæson 2019/2020 omfattede således tilsammen 87 pct. af musikskoleelevernes samlede instrument- og sangundervisning. Rækkefølgen blandt de seks mest populære instrumenter har ligget fast siden 2012/2013, men i sæsonen 2019/2020...

Post

Byggebeskæftigelsen har rystet COVID-19 af sig

Via Danmarks Statistik Beskæftigede ved bygge og anlæg 4. kvt. 2020 Byggebeskæftigelsen steg med 2,3 pct. fra 177.200 personer i tredje kvartal til 181.200 personer i fjerde kvartal. Det betyder, at nedgangen tidligere i 2020 nu er indhentet, og at byggebeskæftigelsen dermed er tilbage på niveauet fra før COVID-19-restriktionerne ramte Danmark i marts 2020. Tallene...

Post

Færre på offentlig forsørgelse, men flere på SU

Via Danmarks Statistik Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 3. kvt. 2020 Fra andet til tredje kvartal 2020 faldt antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, med 6.900 personer til 761.200. Dette fald bør dog ses i lyset af den markante stigning på 62.700 i løbet af første halvår af 2020 som følge af COVID-19-nedlukningerne...

Post

Anne og Peter topper navnelisterne

Via Danmarks Statistik Navne – hele befolkningen 1. januar 2021 Anne er det fornavn, som flest kvinder har som første fornavn. I starten af januar 2021 drejede det sig om 44.872 personer. På de følgende fire pladser i top-5 kommer Kirsten, Mette, Hanne og Helle. Aldersfordelingen for de fem øverst placerede kvindenavne er meget forskellig....

Post

COVID-19 påvirkede tilskuertallene i 2019/2020

Via Danmarks Statistik Idræt 2019 COVID-19-situationen havde stor indflydelse på lægterne i den danske Superliga i herrefodbold. Det samlede antal tilskuere i sæsonen 2019/2020 endte på 1.153.000 tilskuere, hvilket var knap 500.000 færre tilskuere sammenlignet med sæsonen 2018/2019, svarende til et fald på 29 pct. Det lavere tilskuertal medførte tilsvarende et lavere gennemsnitligt tilskuertal på...

Post

Tobak holder forbrugerprisindekset oppe

Via Danmarks Statistik Forbrugerprisindekset, årlig stigning +0,5 % Dec. 2019 – dec. 2020 Kerneinflationen i Danmark (Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) +1,0 % Dec. 2019 – dec. 2020 Forbruger- og nettoprisindeks december 2020 Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,5 pct. i december i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er identisk med stigningen i...

Post

Stigning i både import og eksport i november

Via Danmarks Statistik Betalingsbalance og udenrigshandel november 2020 I november 2020 steg eksporten af varer og tjenester samlet med 3,3 pct. i sæsonkorrigerede tal. Stigningen kommer som følge af stigninger i eksporten af såvel varer som tjenester. For perioden januar til november 2020 var der et fald i den samlede eksport på 9 pct. i...

Post

Salget af nye personbiler faldt med 12 pct. i 2020

Via Danmarks Statistik Nyregistrerede personbiler Sæsonkorrigeret Nyregistrerede motorkøretøjer december 2020 Der blev solgt 199.000 nye personbiler i 2020, eller 12 pct. færre end i 2019, hvor der blev solgt knap 226.000. Salget i 2020 blev i høj grad påvirket COVID-19, hvor nedlukningen i forårsmånederne alene i marts-maj resulterede i et salg, der var 25.000 mindre...

Post

Feriehusferie i 2021 bookes tidligt

Via Danmarks Statistik Feriehusudlejning november 2020 Ved udgangen af november måned var der i alt booket 240.000 husuger i 2021, hvilket er en fremgang på 14 pct. i forhold til, hvor mange bookinger der var lavet for 2020 ved udgangen af november i 2019. Det er især danskerne, som står for denne fremgang. De danske...

Post

Få forretningsrejser i november

Via Danmarks Statistik Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. november 2020 Overnatninger på hoteller og feriecentre faldt samlet med 797.000, eller 53 pct. i november 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Faldet udgør 89 pct. af det samlede tab for alle overnatningsformer. Fordelt på formålet var forretningsrejser hårdest ramt med et faldt...

Post

Laveste antal tvangsauktioner i 12 år

Via Danmarks Statistik Tvangsauktioner december 2020 På trods af at COVID-19 i februar 2020 ramte Danmark og efterfølgende, af flere omgange, lukkede store dele af landet ned, blev der i hele 2020 kun registreret 2.112 tvangsauktioner. Det er det laveste årlige antal tvangsauktioner siden den seneste finanskrises begyndelse i 2008. Da antallet af tvangsauktioner ofte...

Post

Salgsboom i online boghandel under COVID-19

Via Danmarks Statistik Firmaernes salg ekskl. energi Sæsonkorrigeret 332,4 mia. kr. November 2020 +0,3 % Oktober – november 2020 Firmaernes køb og salg november 2020 I november 2020 var salget 30,8 pct. eller 35 mio. kr. højere end i november 2019. Siden de første restriktioner mod COVID-19, ses en stigning i onlinesalget af bøger, kontorartikler...

Post

Aftagende fald på årsbasis

Via Danmarks Statistik Producent- og importprisindeks for varer december 2020 Det samlede producentprisindeks for varer var i december 2020 faldet med 2,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 0,6 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset faldt med 2,6 pct. Udviklingen er drevet af fald i industri på...

Post

Jubelår for svineproducenter i 2019

Via Danmarks Statistik Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2019 Afregningsprisen på konventionelle slagtesvin blev 1.088 kr. pr. svin i 2019, hvilket var 19 pct. højere end gennemsnittet af de foregående ni år. Det var særligt afrikansk svinepest i Asien, der bidrog til de gode priser, som fx beskrevet i Bag tallene: Gunstige tider for danske svineproducenter...

Post

Kommunerne budgetterer mest til børn og unge

Via Danmarks Statistik Kommunale og regionale budgetter 2021 Kommunerne budgetterer med nettodriftsudgifter på 382,8 mia. kr. i 2021. Det er en stigning på 17,0 mia. kr. fra 2020 i løbende priser eller 4,7 pct. 26,8 pct. af budgettet går i 2021 til børn og unge, hvoraf folkeskolen mv. med 57,2 mia. kr. er den største...

Post

Prisstigning på ejerlejligheder igen i førertrøjen

Via Danmarks Statistik Ejendomssalg (md.) oktober 2020 På landsplan var den årlige prisstigning på ejerlejligheder i oktober på 8,0 pct., mens priserne på enfamiliehuse steg 7,4 pct., når prisudviklingen måles i forhold til samme måned året før. Der har været årlige prisstigninger på både ejerlejligheder og enfamiliehuse i alle årets første ti måneder, dog med...