Brændstof trækker forbrugerprisstigningerne op
Post

Brændstof trækker forbrugerprisstigningerne op

Via Danmarks Statistik Forbrugerprisindekset, årlig stigning +0,3 % Juni 2019 – juni 2020 Kerneinflationen i Danmark (Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) +0,9 % Juni 2019 – juni 2020 Forbruger- og nettoprisindeks juni 2020 Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,3 pct. i juni i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er højere end i maj,...

Drastisk fald i indbrud i beboelser
Post

Drastisk fald i indbrud i beboelser

Via Danmarks Statistik Kriminalitet (kvt.) 2. kvt. 2020 Antallet af anmeldte indbrud i beboelser har over en længere periode været faldende, men i årets 2. kvartal var antallet drastisk lavere end i samme kvartal de tidligere år. Der blev således anmeldt 2.826 indbrud i beboelser i 2. kvartal 2020, hvor antallet af anmeldelser i samme...

Høj jobskabelse i nye højvækstvirksomheder
Post

Høj jobskabelse i nye højvækstvirksomheder

Via Danmarks Statistik Nye højvækstvirksomheder i Danmark 2018 Nye højvækstvirksomheder skabte i perioden 2015 til 2018 4.018 nye fuldtidsstillinger, når man omregner til hele årsværk. Det var det højeste antal skabte jobs i de seneste ti vækstperioder, dvs. siden finanskrisen. Der var i alt 235 nye højvækstvirksomheder i perioden, hvilket også er det højeste antal...

Moderat fald i antallet af nye firmaer
Post

Moderat fald i antallet af nye firmaer

Via Danmarks Statistik Erhvervsdemografi 2018 Der blev skabt 33.295 reelt nye firmaer i 2018. Det er andet år i træk med et lille fald i antallet af nye firmaer, efter der i 2016 blev skabt mere end 34.000 nye firmaer – det højeste niveau siden finanskrisen indtraf. De nye firmaer i årgang 2018 skabte beskæftigelse...

Svin gav bedste resultat i mands minde
Post

Svin gav bedste resultat i mands minde

Via Danmarks Statistik Regnskabsstatistik for landbrug 2019 De godt 2.000 danske heltidsbedrifter med svin havde i 2019 et driftsresultat på 3,7 mio. kr. i gennemsnit. Det svarer til en afkastningsgrad på 8,4 pct., og er med afstand det bedste resultat i mange år. Vi skal tilbage til 1989 for at finde et bedre afkast i...

Stigning i både eksport og import af varer i maj
Post

Stigning i både eksport og import af varer i maj

Via Danmarks Statistik Udenrigshandel med varer (md) maj 2020 Eksporten af varer steg 3,3 pct. i maj og importen steg 2,4 pct. Eksporten er faldet 7,6 pct. de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder. I samme periode er importen faldet 6,0 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly,...

Fald i overskud trukket af varer
Post

Fald i overskud trukket af varer

Via Danmarks Statistik Betalingsbalancen over for udlandet maj 2020 I maj var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 13,3 mia. kr., hvilket var 3,6 mia. kr. mindre end i april (i sæsonkorrigerede tal). Faldet sker især på baggrund af et fald i overskuddet på varer, som følge af både et fald i eksporten...

Fortsat stigning i bibliotekernes online tjenester
Post

Fortsat stigning i bibliotekernes online tjenester

Via Danmarks Statistik Biblioteker 2019 Udlån af materiale fra bibliotekernes online tjenester, fx eReolen og Filmstriben steg i 2019. Antallet af e-bogsvisninger steg fra knap 3,8 mio. visninger i 2018 til 5,0 mio. i 2019, hvilket er en stigning på 32 pct. Visninger af e-bøger omfatter her alle digitale udlån, dvs. downloads, onlineadgang til e-bøger,...

Hotelovernatninger faldt 85 pct. i maj
Post

Hotelovernatninger faldt 85 pct. i maj

Via Danmarks Statistik Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. maj 2020 Overnatningssteder med udendørsfaciliteter har klaret sig bedst under COVID-19 nedlukningen af Danmark. I maj 2020 faldt overnatningerne på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne med i alt 1,9 mio. i forhold til maj 2019, svarende til et samlet fald på 59 pct....

God sommer på vej for feriehuse trods COVID-19
Post

God sommer på vej for feriehuse trods COVID-19

Via Danmarks Statistik Feriehusudlejning maj 2020 Ved udgangen af juni var der booket 380.000 husuger for resten af 2020, hvilket er 18 pct. mere end på samme tidspunkt sidste år. Fremgangen skyldes især, at danskerne har booket dobbelt så mange husuger i forhold til sidste år. De mange bookninger er dog næppe nok til at...

Bilkøbet i juni har taget revanche efter COVID-19
Post

Bilkøbet i juni har taget revanche efter COVID-19

Via Danmarks Statistik Nyregistrerede personbiler Sæsonkorrigeret Nyregistrerede motorkøretøjer juni 2020 Bilkøbet i juni har taget kraftigt revanche efter at have ligget noget underdrejet i marts-maj som følge af COVID-19. Tilgangen på 14.300 biler var 24,2 pct. større end i maj og 19 pct. større end gennemsnittet for marts-maj, når der korrigeres for sæsonudsving. Væksten er...

Store dele af industrien stadig påvirket af COVID-19
Post

Store dele af industrien stadig påvirket af COVID-19

Via Danmarks Statistik Industriens produktionsindeks Sæsonkorrigeret -3,0 % April til maj 2020 Industriens produktion og omsætning maj 2020 Det samlede produktionsindeks for industrien faldt i maj med 3,0 pct. Faldet kommer efter et fald i april på 5,2 pct. Indekset er nu på et niveau som ikke er set lavere siden september 2017. Dermed er...

Flere detailvirksomheder sælger via internettet
Post

Flere detailvirksomheder sælger via internettet

Via Danmarks Statistik Generel firmastatistik 2018 I 2018 var der 1.564 firmaer med hovedaktivitet inden for detailhandel via internettet (se kilder og metode). Det var det højeste antal målt nogensinde i Danmark. Væksten har været stabil de seneste 5 år, så der i 2018 var næsten 600 flere af disse firmaer end i 2014. Til...

Tvangsauktioner er stabile på trods af COVID-19
Post

Tvangsauktioner er stabile på trods af COVID-19

Via Danmarks Statistik Tvangsauktioner juni 2020 Det samlede antal bekendtgjorte tvangsauktioner ligger i første halvår på niveau med antallet af tvangsauktioner i samme periode året før, til trods for store udsving i marts, april og maj. Med junis 196 tvangsauktioner endte første halvår 2020 således med 1.095 tvangsauktioner, mens tallet for første halvår 2019 lå...

Færre konkurser i juni end i maj trods COVID-19
Post

Færre konkurser i juni end i maj trods COVID-19

Via Danmarks Statistik Konkurser i aktive virksomheder Sæsonkorrigeret -9 % Fra maj til juni 2020 Konkurser juni 2020 Der var 177 erklærede/kundgjorte konkurser i juni blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 9 pct. færre end i maj. Konkurserne medførte 705 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket...

Store koncerter trækker halvdelen af publikum
Post

Store koncerter trækker halvdelen af publikum

Via Danmarks Statistik Live Musik 2018 Det samlede antal koncertgæster i Danmark udgjorde 7,6 mio. i 2018. Næsten halvdelen af koncertgæsterne deltog i live-arrangementer med over 500 tilskuere pr. koncert. Dvs. større arrangementer, som er forbudt lige nu på grund af COVID-19. Hver tredje publikum deltog i koncerter med færre end 200 gæster. Det viser...

Streaming af musik stagnerer
Post

Streaming af musik stagnerer

Via Danmarks Statistik Musik 2019 Salget af indspillet musik til forbrugerne er steget for syvende år i træk. Stigningen kan især henføres til streamingtjenesterne, der har øget deres salg hvert år siden 2012, hvor de åbnede i Danmark. Væksten i salget af streaming har mere end opvejet det sideløbende fald i salget af musik på...

Største indvinding i Roskilde for 15. år i træk
Post

Største indvinding i Roskilde for 15. år i træk

Via Danmarks Statistik Råstofindvinding på land 2019 Roskilde Kommune indvandt i 2019 3,3 mio. m3, svarende til 11 pct. af den samlede indvinding på 29,7 mio. m3. Det var 15. år i træk, at Roskilde kommune havde den største indvinding af råstoffer blandt kommunerne. Også i 2006 havde Roskilde kommune den største indvinding på land...

Markant stigning i erhvervslivets overskud i 2018
Post

Markant stigning i erhvervslivets overskud i 2018

Via Danmarks Statistik Regnskabsstatistik for private byerhverv 2018 Erhvervslivets resultat før selskabsskat steg med 193 mia. kr. i 2018 i forhold til året før, hvilket udgør en stigning på 53 pct. Stigningen er stærkt påvirket af frasalg og omstruktureringer i den danske del af enkelte betydende globale koncerner. Dermed var resultatet før selskabsskat på 556...