Post

Ministeren i samråd om udbetaling af feriemidler

Via Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skal onsdag i samråd om udbetaling af feriemidler og modregning i offentlige ydelser. Ved samrådet i Folketingets Beskæftigelsesudvalg onsdag den 23. september 2020 skal beskæftigelsesministeren redegøre for:   Hvorfor bliver gruppen af timelønnede og/eller deres partnere modregnet i sociale ydelser ved indberetningen af feriepengene og dermed reelt ikke er indbefattet...

Post

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juli 2020

Via Beskæftigelsesministeriet I juli 2020 var der 2.747.000 personer i job, hvilket er en stigning i forhold til juni svarende til 0,6 pct. Det er den hidtil største månedlige stigning siden statistikkens start. Der var 19.000 flere private ansatte og 4.000 færre offentligt ansatte.  Det er 56.000 færre lønmodtagere sammenlignet med februar, som var sidste...

Post

Rigsrevisionens beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse

Via Beskæftigelsesministeriet Statsrevisorerne har den 17. september offentliggjort en undersøgelse af Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets indsats for at fastholde udsatte unge i uddannelse, som er udarbejdet af Rigsrevisionen.  Rigsrevisionen konkluderer, at Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets indsats for at sikre, at flest muligt udsatte unge gennemfører en uddannelse, har været utilfredsstillende. Rigsrevisionen peger blandt...

Post

Hjælp til corona-ramte børnefamilier omfatter også selvstændige

Via Beskæftigelsesministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev for nyligt enige om at give forældre, der har hjemsendte børn som følge af covid-19, mulighed for at få barselsdagpenge. Forslaget omfatter forældre til børn, der hjemsendes i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forældre til børn, der er konstateret smittet med covid-19.  Aftalen henvendte sig i første omgang...

Post

AES genoptager sager om PTSD efter dom fra Vestre Landsret

Via Beskæftigelsesministeriet På baggrund af en ny dom fra Vestre Landsret har Erhvervssygdomsudvalget besluttet at igangsætte en udredning om PTSD, og at de, der tidligere har fået afvist en sag om PTSD, kan få den genoptaget, hvis afslaget alene har været begrundet med en manglende tidsmæssig sammenhæng. Siden 2013 har det været et krav for...

Post

Dispensation sender knap 13 mio. kroner til opsagte medarbejdere i Københavns Lufthavn og virksomheder i flybranchen

Via Beskæftigelsesministeriet Mange mennesker, der har arbejdet i flybranchen, står uden job på grund af coronakrisen, og flere kommer til. Københavns Lufthavn har opsagt 555 medarbejdere, Sunclass Airlines 146 medarbejdere og Danish Refuelling Service samt SST Fuelling Services må sige farvel til henholdsvis 12 og 11 ansatte. Jobcenter Tårnby har derfor søgt om midler fra...

Post

Regeringen forlænger mulighed for digitale og telefoniske samtaler i jobcentrene og a-kasser

Via Beskæftigelsesministeriet Frem til 31. december kan jobcentre og a-kasser fortsætte med at afholde digitale eller telefoniske samtaler med ledige for at mindske smittetrykket. Under corona-krisen har jobcentrene kunnet afholde digitale eller telefoniske samtaler med ledige for at mindske smittetrykket. Den mulighed forlænger regeringen nu indtil 31. december, så jobcentrene og a-kasserne kan fortsætte med...

Post

Ny aftale om arbejdsfordeling gælder fra i dag

Via Beskæftigelsesministeriet Mandag kan lønmodtagere og arbejdsgivere benytte sig af den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning. Med den nye midlertidige aftale kan medarbejderne få en højere dagpengesats end på den eksisterende ordning. Fra mandag den 14. september kan den nye arbejdsfordelingsordning tages i brug, så virksomheder, der fortsat er udfordret på grund af corona-krisen, kan undgå at...

Post

Ny trepartsaftale skal hjælpe corona-ramte børnefamilier

Via Beskæftigelsesministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en aftale, der giver forældre til hjemsendte børn mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge. Som følge af covid-19 og sundhedsmyndighedernes anbefalinger oplever nogle forældre udfordringer med at passe deres børn, der er konstateret smittet med covid-19, eller som er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre...

Post

Godt 400.000 kroner skal hjælpe fyrede medarbejdere i Aalborg Lufthavn videre

Via Beskæftigelsesministeriet Aalborg Lufthavn må afskedige medarbejdere på grund af den historiske krise i branchen. Nu skal penge fra varslingspuljen give hjælp til jobsøgning og opkvalificering. COVID-19 har haft alvorlige konsekvenser for luftfartsbranchen, og nu har Aalborg Lufthavn opsagt 85 af de 282 medarbejdere. Aalborg Kommune oplever en stor stigning i ledigheden, og Jobcenter Aalborg...

Post

Knap en million kroner til afskedigede Vestas-medarbejdere

Via Beskæftigelsesministeriet Jobsøgning og opkvalificeringskurser skal hjælpe fyrede medarbejdere fra MHI Vestas i Nakskov videre i job. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard dispenserer fra reglerne, så Jobcenter Lolland får knap en million kroner til indsatsen. MHI Vestas i Nakskov har på grund af ordrenedgang valgt at afskedige 67 medarbejdere ud af de 507 ansatte. Jobcenter Nakskov har...

Post

Folketinget hastebehandler aftale om arbejdsfordeling

Via Beskæftigelsesministeriet Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning bliver mandag førstebehandlet. Trepartsaftalen bliver 3. behandlet på torsdag og kan træde i kraft den 14. september. Natten til mandag i sidste uge blev regeringen og arbejdsmarkedets parter efter lange forhandlinger enige om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning. Den skal holde hånden under lønmodtagere og virksomheder, der fortsat er ramt...

Post

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for juli 2020

Via Beskæftigelsesministeriet Danmarks Statistik har mandag offentliggjort ledighedstal for juli måned. De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser et fald i ledigheden på 5.500 fuldtidspersoner i juli 2020. Dermed er ledigheden på 148.100 fuldtidspersoner svarende til 5,2 procent af arbejdsstyrken. I juni lå ledigheden på 5,4 procent.   Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:  – De officielle...

Post

To lovforslag skærper og målretter kravene til udenlandske virksomheder

Via Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet har sendt to lovforslag i høring, der skal fremsættes i et samlet lovforslag i det nye folketingsår. Med lovforslagene skærpes og målrettes kravene til udenlandske virksomheder. Det ene lovforslag, der er sendt i høring, er et lovforslag, der implementerer det reviderede udstationeringsdirektiv. Lovforslaget er udarbejdet på baggrund af drøftelser med arbejdsmarkedets parter...

Post

Ny trepartsaftale skal forebygge fyringer

Via Beskæftigelsesministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har landet en trepartsaftale, der skal hjælpe både medarbejdere og virksomheder i forbindelse med, at lønkompensation er udløbet. Trepartsaftalen om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning skal gælde året ud og være med til at forebygge fyringer, efter udfasningen af lønkompensationsordningen. De nye muligheder giver medarbejdere større tryghed, blandt andet med...

Post

Bred enighed om model for udvidet sorgorlov

Via Beskæftigelsesministeriet Den brede politiske aftale om at udvide retten til sorgorlov til seks måneder (26 uger) for forældre, der mister børn under 18 år, er nu sendt i høring. Lovforslaget skal behandles i oktober og træde i kraft ved årsskiftet. Før sommerferien blev regeringen og alle Folketingets partier enige om at udvide retten til...

Post

Ydelseskommissionen får indspark fra centrale aktører

Via Beskæftigelsesministeriet Interesseorganisationer, arbejdsmarkedets parter, forskere og politikere er fredag samlet i DGI-Byen for at give deres indspark til det fremtidige kontanthjælpssystem. Ydelseskommissionen har inviteret en række centrale aktører til en høring fredag den 28. august for at få deres syn på udfordringerne i det nuværende kontanthjælpssystem, og hvilke hensyn der skal være fokus på...

Post

Regeringen præsenterer ny barselsordning for selvstændige

Via Beskæftigelsesministeriet Regeringen og partierne bag finansloven for 2020 er enige om barselsudligningsordning for selvstændige. Fremover bliver de selvstændige omfattet af Barsel.dk på samme vilkår som de private arbejdsgivere. Det betyder, at selvstændige udover barselsdagpenge fremover kan få kompensation fra ordningen, når de går på barsel og dermed få større økonomisk sikkerhed til eksempelvis at...

Post

Flertal forlænger sygedagpenge til personer med særlig risiko ved smitte med covid-19

Via Beskæftigelsesministeriet Regeringen og et flertal i Folketinget er enige om at forlænge muligheden for sygedagpenge til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med covid-19 frem til den 31. december i år. Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et...