Politik

Syv projekter får støtte til at vise nye veje til klimatilpasning

By  | 


Nytænkende projekter i København, Hvidovre, Dragør, Vejle, Assens, Hedensted, Middelfart og Randers Kommuner får tildelt i alt 6,75 mio. kroner fra partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.

Havvandet stiger, og vi vil fremover opleve flere storme og stormfloder. Denne udfordring skal byerne langs den 7.300 km lange danske kystlinje finde løsninger på.

Otte kommuner får nu en økonomisk håndsrækning på i alt 6,75 mio. kroner. Pengene skal gå til at videreudvikle syv pilotprojekter, der hver med sin tilgang forener behovet for at skabe tryghed ved at beskytte mod oversvømmelse, med en lyst til at engagere borgerne, udvikle nye rekreative byrum samt ikke mindst understøtte bæredygtig byudvikling.

Ud over den økonomiske støtte fra partnerskabet får de udvalgte projekter også mulighed for at få vejledning fra Kystdirektoratet.

– Vi skal handle i tide, så vi også i fremtiden trygt kan bo og arbejde i vores kystbyer. Derfor hjælper vi nu sammen med Realdania en række kommuner med at finde nye og bedre svar på de udfordringer, vi ser som følge af klimaforandringerne og det stigende havvand. Det stiller nye krav til byudvikling og planlægning. Det er syv visionære og spændende projekter, der nu får starthjælp, fortæller miljøminister Lea Wermelin.

Flere af de udvalgte projekter viser nye måder at gennemføre et projekt på. Blandt andet med øget inddragelse af borgere og invitation til en meget bred dialog.

Flere af projekterne har fokus på helhedsløsninger– endda i et enkelt tilfælde på tværs af kommunegrænser, og skitserer modeller, der tilgodeser forskellige interesser og åbner mulighed for nye aktiviteter.  Der er ligeledes taget højde for, at løsningerne løbende vil kunne tilpasses fremtidens krav.

LÆS/ READ  SE: Morten Østergaards tale ved landsmødet 2019

– Det er vores mål, at disse syv projekter kan være med til at inspirere og sætte nye standarder for andre kommuner, så vores byer kan stå bedre rustet til fremtidige klimaudfordringer. I Realdania lægger vi stor vægt på, at et projekt skal kunne mere end at holde vandet ude af byerne. Der skal tænkes ud af boksen og det skal inspirere andre, så der skabes merværdi, og det forventer vi sker i disse syv projekter, siger administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård.

Der er mulighed for mere støtte
På et senere tidspunkt vil de syv udvalgte projekter få mulighed for at søge om flere midler til helt eller delvist at realisere projekterne.

Der bliver også mulighed for at søge om vejledning og økonomisk støtte for de kommuner, som endnu ikke har projekter på tegnebrættet og derfor har behov for hjælp til at komme i gang.

Disse kommuner vil i en senere ansøgningsrunde kunne søge om midler hertil. Samlet set har Realdania afsat 60 mio. kroner til initiativer i partnerskabet.

Fakta

 • De syv projekter, som nu modtager støtte er:
   
   • Når vandet kommer – modningsprojekt for stormflodssikring i Kalveboderne.
    Ansøger: Hvidovre Kommune og København Kommune, som kører projektet på tværs af kommunegrænsen
    Bevilget: 1.500.000 kroner

     
   • Robust kystkommune: Parallelopdrag om en udviklingsplan for Dragør Kommunes kystbeskyttelse
    Ansøger: Dragør Kommune
    Bevilget: 1.500.000 kroner

     
   • Stormflodsbeskyttelse, der gror med byen
    Ansøger: Vejle Kommune
    Bevilget: 1.500.000 kroner

     
   • Assens – Byen & Bæltet – Langtidsholdbar byudvikling i vandkanten
    Ansøger: Assens Kommune
    Bevilget: 500.000 kroner

     
   • Grundejerne bestemmer – borgerdrevet højvandssikring skaber nye muligheder og understøtter Juelsmindes vision
    Ansøger: Hedensted Kommune
    Bevilget: 750.000 kroner

     
   • Havnelaboratoriet – sammen om klimatilpasning
    Ansøger: Middelfart Kommune
    Bevilget: 500.000 kroner

     
   • Klimabåndet – implementering med kvalitet
    Ansøger: Randers Kommune
    Bevilget: 500.000 kroner

    Læs mere om de enkelte projekter på www.realdania.dk

 • Der er modtaget 27 projektansøgninger, hvoraf syv er udvalgt.
 • De syv projekter vil i alt modtage 6,75 mio. kroner i støtte fra partnerskabet mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania ”Byerne og det stigende havvand”. Kommunerne skal selv finansiere mindst 50 pct. af projektets budget.
 • Partnerskabsaftalen mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania har til formål at samle faglig viden til udvikling af nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed. Partnerskabet løber frem til 2022.

Yderligere information:
Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dk    
Pressechef Pia Møller Munksgaard, Realdania, tlf.: 2969 5249 Via Miljø- & Fødevareministeriet

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret