News

Sverige som partnerland har stigende betydning

By  | 

Via Danmarks Statistik

Godstransport med danske lastbiler 4. kvt. 2018

Danske lastvognes største partnerlande i såvel ud- som indgående transporter er Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig, Italien og Nederlandene. I 2018 udgjorde transportarbejdet til og fra disse lande 91 pct. af danske lastvognes internationale transportarbejde. I 2010 var det 89 pct. I perioden har transportarbejdet til de øvrige skandinaviske lande fået større vægt, idet andelen af transportarbejdet til og fra Sverige er steget fra 32 pct. til 38 pct., mens det er steget fra 16 pct. til 19 pct. for Norge. Fra 2010 til 2018 er danske lastvognes internationale transportarbejde mellem Danmark og udlandet faldet 28 pct.

Andel af danske lastvognes internationale transportarbejde til og fra Danmark fordelt på top-6 lande

Danske lastvogne mister især international transport til Danmark

Det samlede transportarbejde mellem Danmark og udlandet inklusive udenlandske lastvogne er steget 12,8 pct. fra 2010 til 2017, hvor seneste tal for udenlandske lastvognes transporter foreligger. Danske lastvognes andel af det totale internationale transportarbejde er således faldet fra 22 pct. til 14 pct. fra 2010 til 2017.

Det er hovedsagligt danske lastvognes transport fra udlandet til Danmark, som er faldet fra 1,5 mia. tonkm til 0,7 mia. tonkm., hvilket er et fald på 55 pct. Transporten fra Danmark til udlandet er i samme periode faldet 9 pct. fra 2 mia. tonkm til 1,8 mia. tonkm.

Tysklands og Frankrigs andele er næsten uændrede, mens transporterne med Italien og Nederlandene som partnerland fået mindre betydning.

Fremgang i godstransport med danske lastbiler i 4. kvt. 2018

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) (sæsonkorrigeret) med danske lastbiler steg 5 pct. i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal og endte på 3,9 mia. tonkm. Stigningen skyldes en vækst i det nationale transportarbejde på 8 pct. samtidig med et fald i det internationale transportarbejde på 7 pct. Internationale transporter udgør kun en femtedel af de danske lastvognes samlede transportarbejde. Bemærk, at der fra denne artikel offentliggøres sæsonkorrigerede tal.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeret

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret 

2017

2018

Ændring

 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

4. kvt. 2018
ift. 3. kvt.2018

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

4040

3730

3888

3880

3732

3662

3712

3883

171

4,6

National kørsel

3364

3064

3075

3076

3027

2908

2947

3174

227

7,7

Vognmandskørsel

2883

2598

2666

2647

2563

2478

2423

2707

284

11,7

Firmakørsel

481

467

410

429

464

430

524

467

-57

-10,9

International kørsel

676

665

813

804

705

754

765

709

-56

-7,3

Fra Danmark til udlandet

366

377

404

455

454

456

495

442

-53

-10,8

Fra udlandet til Danmark

187

185

234

222

164

160

162

185

23

14,3

Øvrig kørsel1

123

103

175

127

88

138

108

82

-26

-24,0

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

48,1

44,5

42,9

43,7

42,0

40,2

41,9

43,2

1,3

3,1

National kørsel

46,9

43,2

41,6

42,4

40,7

38,8

40,3

42,1

1,9

4,6

Vognmandskørsel

38,9

35,5

34,0

36,1

32,9

32,4

33,6

35,2

1,6

4,8

Firmakørsel

8,0

7,7

7,7

6,3

7,8

6,3

6,7

6,9

0,2

3,5

International kørsel

1,3

1,2

1,2

1,3

1,3

1,5

1,7

1,1

-0,5

-32,6

Fra Danmark til udlandet

0,6

0,6

0,5

0,7

0,7

0,8

1,1

0,6

-0,5

-43,3

Fra udlandet til Danmark

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,0

-8,3

Øvrig kørsel1

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,0

-20,2

 

mio. km

 

Kørte km i alt

394

354

376

373

367

362

374

363

-11

-3,0

National kørsel

344

309

320

312

312

309

320

315

-5

-1,5

Vognmandskørsel

276

253

261

252

252

248

247

259

11

4,6

Firmakørsel

68

57

59

60

60

61

73

57

-16

-22,2

International kørsel

50

44

55

61

55

53

54

47

-6

-11,8


Print Friendly, PDF & Email
READ ALSO  New York Stock Exchange traders hope to prove they are still a big noise

Latest from finanz.dk