Stram kurs via Facebook

Svenskerne har mistet kontrollen med store dele af deres land. Reelt styres disse områder i dag af religiøse fundamentalister og fungerer som rugekasser for en hær af terrorspirer. Der har allerede været flere angreb fra svensk side mod både Norge og Danmark, og flere vil komme. Svenske politikere har vist sig uvillige til at stoppe udviklingen, og i øvrigt har den svenske stat ikke kapaciteten til at vende den. Hverken danskerne, den danske stat eller NATO kan acceptere situationen, som er farlig og utålelig. Sverige har brug for international hjælp, hvis der skal være en chance for at stabilisere landet. Lykkes det ikke, vil vi danskere skulle bruge årtier og milliarder på at forsvare vores grænser. Stram Kurs ønsker, at Danmark aktiverer NATOs Artikel 4, der indkalder til møde i det militære samarbejde, når "den territoriale integritet, politiske uafhængighed eller sikkerhed hos et medlemsland er truet", siger partileder Rasmus Paludan.
READ ALSO  Washington Riot and 'End of America' Crowd