Via Danmarks Statistik

Nyregistrerede personbiler

Sæsonkorrigeret

Nyregistrerede motorkøretøjer oktober 2019

Der er i perioden januar 2016 – oktober 2019 registreret 357.800 nye leasingbiler, som dermed udgør 42 pct. af alle nye personbiler. Privatleasing i husholdningerne står for 100.900 eller 28 pct., mens erhvervsleasing står for 256.900 eller 72 pct. Set over hele perioden er bilerne i medium-segmentet de hyppigst forekommende med 24 pct. af registreringerne. Dog forekommer segmenterne SUV med 20 pct. samt small og large med 17 pct. hver ofte. De benzindrevne biler udgør 55 pct. af registreringerne, mens el- og plugin hybridbiler med lidt over 1 pct. samt diesel med 44 pct. udgør resten. Benzindrevne biler i segmenterne small og medium er de hyppigst forekommende med 13 pct. af registreringerne hver især.

Nye leasingbiler på segmenter og brugerKilde: Egne beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/bil50.

SUV’erne er blevet den foretrukne leasingbil i 2019

Der er siden 2016 sket en ret betydelig ændring i sammensætningen af leasingbilerne væk fra de traditionelle segmenter mini, small og medium og over til SUV’erne, som i 2019 udgør mere end hver fjerde leasingbil. Samtidig er andelen af benzindrevne biler steget fra 45 til 65 pct., mens dieselandelen er faldet fra 54 til 33 pct. Der er fortsat langt mellem el- og plugin hybriddrevne leasingbiler, som i 2019 kun udgør knap 3 pct. eller lidt færre end for alle personbiler under et.

SUV-andelen i husholdningerne er steget mest fra 2016-2019

Forskydningerne inden for husholdningernes privatleasing fra 2016 til 2019 har især vist sig ved en reduktion i mini-segmentets andel fra 16 til 7 pct. og en stigning i SUV-andelen fra 8 til 21 pct., hvilket er den største forskydning. Inden for erhvervsleasing har ændringerne været mindre markante med reduktioner bredt i alle segmenter undtaget SUV-andelen, der er steget fra 16 til 28 pct.

Nye leasingbilers drivmiddel og brugerKilde: Egne beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/bil50.

Lidt færre nye biler i oktober

Tilgangen af nye personbiler var i oktober 2019 på 17.800 (sæsonkorrigeret). Det er 2,2 pct. færre end i september. Husholdningernes tilgang faldt med 3,5 pct., mens erhvervenes var uændret. Den samlede tilgang i perioden august-oktober 2019 steg med 2,4 pct. i forhold til de foregående tre måneder maj-juli 2019. Husholdningernes tilgang steg med 4,9 pct., mens erhvervenes faldt 0,8 pct.

READ ALSO  Managing Director’s Opening Remarks at United Kingdom Article IV Press Conference

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Leasing står for en fjerdedel af husholdningernes nye biler

Tilgangen af nye biler i husholdningerne var på 10.800 i faktiske tal i oktober, og det er 10,2 pct. flere end i oktober sidste år. Tilgangen var fordelt på 8.000 købte og 2.800 leasede biler. Antallet af købte biler er 3,0 pct. højere end i samme måned sidste år, mens der var 38,3 pct. flere leasingbiler.

Med 6.100 leasede og 1.400 købte personbiler var erhvervenes tilgang 7.600 i oktober 2019, hvilket er 10,7 pct. flere end i oktober sidste år. Antallet af købte biler er 2,9 pct. lavere, mens der er 14,5 pct. flere leasede biler. Samlet set ligger leasing 20,9 pct. højere end i oktober sidste år, mens det samlede køb ligger 2,0 pct. højere.

224.000 nye biler de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang var på 223.900 biler de seneste 12 måneder. Husholdningerne stod for 132.000 biler – et minus på 1,6 pct. i forhold til perioden november 2017-oktober 2018 – mens erhvervene stod for 91.900 eller et plus på 5,7 pct.