Via Danmarks Statistik

Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark (tillæg) 2017/2018

I 2018 var der 560 superstudenter med et karaktergennemsnit på 11 eller højere, som valgte at starte på en anden uddannelse med det samme. Disse superstudenter valgte overvejende traditionelle uddannelser som jura, psykologi og medicin. I 2018 var disse tre uddannelser de største for studenter med de meget høje gennemsnit. For studenter med et karaktergennemsnit mellem 9 og under 11 var jura også den største uddannelse efterfulgt af HA almen erhvervsøkonomi. En del af forklaringen på de forskellige gruppers studievalg er formentlig, at adgangskvotienten for psykologi og medicin i 2018 var på 11 eller over på de fleste universiteter. Dermed havde studenter med de meget høje gennemsnit lettere adgang til disse uddannelser. Jurauddannelsen havde til sammenligning relativt lavere adgangskvotient på de fleste universiteter, hvor Syddansk Universitet havde den højeste adgangskvotient på 9,9.

Top-10 bacheloruddannelser efter karaktergennemsnit. 2018Kilde: Baseret på særkørsel, der ikke findes i statistikbanken.

Nogle uddannelser har kun superstudenter

Hvis man ser på studenter, der startede på en uddannelse direkte efter gymnasiet, blev nogle få uddannelser – HA international business og forsikringsmatematik – alene valgt af superstudenter i 2018. Det skyldes formentlig uddannelsernes meget høje adgangskvotient i 2018 på hhv. 12,2 og 11,3.

Uddannelsesvalgene for studenter med et gennemsnit under 9 ser generelt meget anderledes ud, hvilket formentlig også i høj grad kan tilskrives uddannelsernes adgangskrav.

Kvinder vælger psykologi og medicin, mens mænd læser business

52 pct. af ovenstående omtalte superstudenter var mænd, og kvinder udgjorde 48 pct. Kvinder var overrepræsenteret på bl.a. psykologi og medicin, mens mænd dominerede uddannelser som datalogi og HA international business. Eksempelvis var samtlige superstudenter, der startede på datalogiuddannelsen i 2018 mænd; 80 pct. af superstudenterne på HA international business og 75 pct. af superstudenter på forsikringsmatematik var mænd. Derimod var kvindernes andel på psykologiuddannelsen i 2018 på 70 pct. og 58 pct. på medicinstudiet.

READ ALSO  Sådan undgår vi at øge uligheden med en grøn skattereform

Kontoruddannelsen var populær som erhvervsuddannelse

Der var også nogle studenter med høje karakterer fra årgang 2018, som ikke læste uddannelser, der krævede høje gennemsnit. Blandt erhvervsuddannelserne dominerede især én uddannelse superstudenternes valg i 2018. Kontoruddannelsen blev valgt af 89 pct. af superstudenterne, som læste en erhvervsuddannelse, og 96 pct. af disse superstudenter kom fra handelsgymnasiet. Til sammenligning valgte 62 pct. af studenter med et karaktergennemsnit mellem 9 og under 11, som læste en erhvervsuddannelse, at læse kontoruddannelsen i 2018, og her var andelen af studenter med en handelsgymnasialbaggrund på 94 pct.

Blandt superstudenter fra årgang 2018 havde fysioterapiuddannelsen en andel på 21 pct. af samtlige superstudenter, der valgte mellemlange videregående uddannelser. Til sammenligning var folkeskolelæreruddannelsen med en andel på 19 pct. den største mellemlange videregående uddannelse blandt studerende med et karaktergennemsnit mellem 9 og under 11.

Stigning i valg af erhvervsuddannelser fra 2013 til 2018

Superstudenternes valg af uddannelsesområder har udviklet sig set over en femårig periode. Samlet set valgte 83 pct. af superstudenterne i 2018 at starte på en bacheloruddannelse med det samme, mens andelen i 2013 var på 90 pct. Dette svarer til et fald på 7 procentpoint. Dertil valgte 9 pct. af superstudenterne fra årgang 2018 at læse en erhvervsfaglig uddannelse med det samme, som er en stigning på 5 procentpoint i forhold til 2013. I begge år er studenter med et karaktergennemsnit under 9 overrepræsenteret på uddannelser på de mellemlange-, korte- og erhvervsfaglige niveauer, mens studenter med gennemsnit på mindst 9, i højere grad begynder på bacheloruddannelser.

Uddannelsestyper fordelt på karaktergennemsnit