Via Venstre

Der er brug for en ny retning i det danske sundhedsvæsen, hvor vi sætter patienten før systemet og bringer sundhedsvæsenet tættere på borgerne.
 
Derfor har vi sammen med de andre blå partier indgået en sundhedsaftale, der udstikker en ny og ambitiøs retning. En retning, som vil bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne og sikre flere penge og mere tid til personale og patienter.
 
Med en Nærhedsfond på 8,5 mia. investerer vi massivt i bl.a. 35 topmoderne sundhedshuse og 20 nye akutberedskaber – dvs. ambulancer og akutlægebiler – i de områder, hvor der i dag er dårligst dækning. Og så vil vi uddanne og ansætte flere læger i almen praksis, så vi får gjort op med problemerne med lægedækning.
 
Men vores ambition rækker også videre end det. For Danmark er for lille til de store forskelle, der desværre ses i vores nuværende system. Derfor vil vi have en stærkere national retning for sundhedsvæsenet, så det ikke er dit postnummer, der afgør, hvilken behandling du får. Vi vil styrke patientrettighederne, så alle danskere, uanset hvor de bor i landet, kan være sikre på at få en ensartet behandling.
 
Socialdemokratiet har indtil nu ikke anvist nogen seriøs løsning på de udfordringer, vores sundhedsvæsen står overfor. S mener, at de kan løse udfordringerne med at ansætte 1.000 ekstra sygeplejersker, som ikke findes – og tvangsudstationering af yngre læger til lægepraksisser rundt om i landet.
 
Det løser ganske enkelt ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet.
 
Danskerne har derfor et klart valg om fremtidens sundhedsvæsen: Enten vælger man rød bloks lette løfter. Eller man vælger en stærk blå sundhedsaftale med rettidig omhu i forhold til de udfordringer, vores sundhedsvæsen står over for.

READ ALSO  Warring sides in Libya agree to avoid escalation, open land & sea routes during UN-backed peace talks