Via Danmarks Statistik

Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2019 marts-version

I 2019 var der et overskud på 85 mia. kr. på de offentlige finanser. Det er det største siden 2007, hvor overskuddet lød på 87 mia. kr. Det store overskud i 2019 skyldes især de kraftigt stigende aktiekurser, som gav staten 63 mia. kr. i indtægter fra pensionsafkastskatten. Disse indtægter er steget med 49 mia. kr. i forhold til 2018, hvor det offentlige overskud var på 11 mia. kr.

Den offentlige saldoKilde: www.statistikbanken.dk/off3.

Det offentlige forbrug steg med 2,1 pct

Det offentlige forbrug udgjorde 558 mia. kr. i 2019. Det er en stigning på 11 mia. kr. eller 2,1 pct. i forhold til 2018, og det svarer til udviklingen fra 2017 til 2018. Offentligt forbrug omfatter især udgifter til løn, forbrug af varer og tjenester samt afskrivninger, mens de sociale ydelser ikke indgår i forbruget.

Stigende udgifter til pensioner øgede de sociale ydelser

De samlede udgifter til sociale ydelser steg i forhold til 2018 med 10 mia. kr., så de i 2019 udgjorde 366 mia. kr. Stigningen skyldes primært, at udgifterne til pensioner steg med 8 mia. kr. Derudover steg udgifterne til arbejdsløshedsrelaterede ydelser svagt, hvilket også er tilfældet for en række andre ydelser bl.a. SU, boligsikring og boligydelse.

Ændring af tidligere udmeldt fremrykning af nationalregnskabet

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet (der dækker perioden 2017-2019) bliver derfor offentliggjort 30. september 2020 i stedet for 30. juni 2020. Det skyldes udfordringer med en af nationalregnskabets primære datakilder (regnskabsstatistikken for byerhverv – en revideret udgave af regnskabsstatistikken for 2017 vil blive offentliggjort i juni 2020). Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om den nye offentliggørelsesrytme i notatet: NR udgivelsesplan 2020.READ ALSO  Langt flere købere betaler overpris for deres nye bolig