Via Danmarks Statistik

Energieffektiviteten for nyregistrerede biler 2020

Det gennemsnitlige energiforbrug for nye personbiler lå 13,9 pct. lavere i første halvår 2020 end i første halvår 2019. Forbruget på 3,5 liter/100 km svarer til en energieffektivitet på 28,6 km/liter, opgjort efter den såkaldte NEDC-metode. Den væsentligste årsag til forbedringen er en stigende andel af elbiler og plugin hybrider med et meget lavere energiforbrug end benzin- og dieselbilerne, idet energiforbruget ikke er mindsket nævneværdigt for de enkelte drivmidler. Fra 2019 til 2020 er de benzindrevne bilers forbrug således ‘kun’ faldet 4,4 pct., dieselbilernes 3,8 pct. og plugin hybridernes 2 pct. Elbilernes forbrug er steget 0,7 pct.

Energiforbrug for nyregistrerede benzin- og dieseldrevne personbiler opgjort efter NEDCKilde: www.statistikbanken.dk/ee1, ee2, ee3.

Hovedtræk ved udviklingen fra 2019 til 2020

Det generelle billede af udviklingen fra 2019 til 2020 er:

Benzin- og dieselbilernes andel af nyregistreringerne er faldet fra 96,5 pct. til 90,7 pct., mens elbilernes andel er steget fra 2,1 pct. til 4,2 pct. og plugin hybridernes andel fra 1,4 pct. til 5,1 pct.

Andelen af nye fossile biler (eksklusive plugin hybrider) i husholdningerne er faldet fra 95,5 pct. i 2019 til 88,3 pct. i 2020, mens elbilernes andel er steget fra 2,8 pct. til 5,5 pct. og plugin hybridernes andel fra 1,7 pct. til 6,2 pct.

Andelen af nye fossile biler (eksklusive plugin hybrider) i erhvervene er reduceret noget mindre end i husholdningerne, nemlig fra 97,4 pct. til 93,1 pct., hvorfor elbilernes og plugin hybridernes andel heller ikke er steget så meget.

Fordelingen af rene fossile biler på benzin og diesel i første halvår 2020 er uændret 73 pct. mod 27 pct. i forhold til 2019.

De nye dieseldrevne biler i 2020 er næsten ligeligt fordelt mellem gruppen af ‘små’ biler i segmenterne mini, small og medium, gruppen af ‘store’ biler i segmenterne large og MPV og endelig SUV‘erne. I forhold til 2019 er de to første gruppers andel steget en anelse, mens SUV’erne er gået lidt tilbage. Udover den generelle forbedring i energieffektiviteten fra 2019 til 2020 for alle segmenterne, har den mindre andel af SUV‘er været med til at løfte dieselbilernes gennemsnit, da de har den ringeste energieffektivitet.

Fordelingen af de nye biler mellem husholdningerne og erhvervene er stort set ligelig i både 2019 og 2020.

Mindre CO2-udslip primært pga. flere lavemissionsbiler

Det gennemsnitlige udslip af CO2 (kuldioxid) fra de nye biler ligger i første halvår 2020 på 103,6 gram/kilometer (NEDC), og det er 8,5 pct. lavere end niveauet i første halvår 2019. Det er som for udviklingen i energiforbruget mere udtryk for den stigende andel af lavemissionsbiler, dvs. elbiler og plugin hybrider, end for en nedgang i emissionerne for de enkelte drivmidler.

De benzindrevne biler i 2020 har et CO2-udslip på 111,6 gram/kilometer (NEDC), dieselbilerne 113,9 gram/kilometer og plugin hybriderne 33,1 gram/kilometer. Elbilerne udleder kun CO2,når de produceres, men ikke under kørslen.

Emissioner af CO<span class='nedetekst'>2</span> fra nye fossildrevne personbiler ekskl. plugin hybrider opgjort efter NEDCKilde: www.statistikbanken.dk/ee1, ee2, ee3.

Betydningen af plugin hybrider og elbiler for den gennemsnitlige emission

Den stigende andel af elbiler og plugin hybrider – 2,4 pct. ultimo 2018, 19,7 pct. august 2020 – har haft stor betydning for den gennemsnitlige emission af CO2, når alle nye biler ses under et. I august 2020 er den gennemsnitlige emission for alle nye biler således 92 gram/kilometer, hvor den alene for de benzin- og dieseldrevne biler er 109,8 gram/kilometer. Hvis elbilerne holdes udenfor, ligger de nye fossile biler på 97,5 gram/kilometer. En fortsat stigende andel af elbiler og plugin hybrider er således afgørende for at leve op til de krav på 95 gram/km i 2021 med yderligere skærpelse til 80,8 gram/km i 2025 og 59,4 gram/km i 2030, som er fastsat i EU-forordning 2019/631.

Nye personbilers CO<span class='nedetekst'>2</span>-emission, målt, fremskrevet og EU-krav

Kilde: Egne beregninger.

Det samlede CO2-udslip afhænger af det samlede brændstofforbrug

Beregningerne af det samlede CO2-udslip fra den danske bilpark foretages ud fra bilernes samlede brændstofforbrug. Det indebærer, at en ændring i det gennemsnitlige CO2-udslip pr. km for de nye biler ikke i sig selv har betydning for det samlede udslip fra bilerne på de danske veje. En ændring i det samlede CO2-udslip fremkommer i stedet i det øjeblik, at det samlede brændstofforbrug ændrer sig. Det har derfor heller ikke betydning for det samlede udslip, at WLTP tages i brug til beregning af udslippet i stedet for NEDC.

READ ALSO  A Leap Forward on Cross-Border Payments – IMF Blog

Forbrug og udledning for nye benzin- og dieseldrevne biler. Første halvår


 

Energiforbrug

Emission, CO2,

 

2019

2020

2019

2020

 

liter/km

gram/km

I alt, NEDC

4,07

3,50

113,1

103,6

I alt, WLTP

5,23

4,89

139,1

130,0

Benzin, NEDC

4,53

4,33

116,4

111,6

Benzin, WLTP

5,47

5,23

140,0

134,4

Diesel, NEDC

4,05

3,90

117,8

113,9

Diesel, WLTP

4,89

4,71

142,1

137,5

El, NEDC

1,45

1,46

El, WLTP

 

 

Plugin hybrid, NEDC

1,27

1,24

33,9

33,1

Plugin hybrid, WLTP

2,78

2,94

38,8

37,5

Karakteristika ved nye benzin- og dieseldrevne biler. Første halvår

 

Egenvægt

Motoreffekt

Slagvolumen

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

 

kg

kw

cm³

I alt, NEDC

1273

1309

96

100

1423

1414

Benzin, NEDC

1165

1169

88

89

1326

1316

Diesel, NEDC

1511

1532

107

110

1775

1797

El, NEDC

1665

1678

224

212

Plugin hybrid, NEDC

1629

1701

99

107

1782

1936