Jakob Ellemann-Jensen besøger et af 14 nye naturområder, der er blevet genskabt på lavtliggende landbrugsjord over hele landet. Kåtbæk er en af de nye våde enge og genskabte søer, som gavner vandmiljøet i de indre farvande og byder på flere levesteder for vilde dyr og planter.

Landbrugsstyrelsen opkøber i disse år lavtliggende landbrugsjord, som omdannes til søer og våde enge i samarbejde med kommunerne og Naturstyrelsen.

Vådområderne reducerer udledningen af kvælstof og fosfor, og bidrager dermed til en forbedring af vandkvaliteten i søer og fjorde. Samtidigt får Danmark flere naturområder, hvor vilde dyr og planter kan etablere sig.

– Det er en miljøgevinst for Danmark, når vi omdanner tidligere landbrugsjord til naturområder. Lavtliggende landbrugsjord bliver ofte oversvømmet og kan være besværlig for landmanden at dyrke. Til gengæld er områderne lige sagen for vores vilde fauna og flora, og samtidigt bidrager områderne til at fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Områderne er kort sagt med til at gøre naturen rigere, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Miljø- og Fødevareministeriet har over de sidste fire måneder solgt et område på størrelse med omkring 12.500 parcelhusgrunde i form af 11 våde enge og tre genskabte søer. Det er almindelig praksis, at områderne sælges, efter at naturen er genskabt. I denne omgang er 1.000 hektar solgt ved offentligt udbud. De 14 vådområder forventes tilsammen at fjerne 187 ton kvælstof fra vandmiljøet årligt.

Ny sø og mere natur ved Kåtbæk
Et af de 14 nye vådområder ligger ved Kåtbæk mellem Hobro og Randers. Her er alle dræn blevet afbrudt, grøfterne fyldt og pumpeanlægget fjernet, så vandet nu igen overrisler det meste af de 46 hektar tidligere marker, der ligger omkring bækken. For at øge effekten og langtidssikre tilbageholdelsen af kvælstof har man uddybet den centrale del af projektområdet, hvorved der er etableret en permanent sø med en dybde på 1,5 meter.

READ ALSO  Iran's Mullah, the Master of Terror Cells in the World

Det nye naturområde bidrager ikke bare til det lokale dyreliv, men det sparer også Hjarbæk Fjord 40 km derfra for seks ton kvælstof om året. Der er givet tilladelse til, at kommunen kan anlægge en trampesti, en rasteplads med borde-bænke sæt og et fugletårn i området, så lokalbefolkningen kan få glæde af den nye natur.

I dag besigtiger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen det nye naturområde sammen med formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, for at se resultaterne af de mange jordfordelinger over hele landet. Her skal de blandt andet møde en af sælgerne i jordfordelingen, Peter Nygaard.

– Jeg stod med nogle våde marker, som ingen ville købe. Men så kom muligheden for vådområdeprojekter, og jeg spurgte mine fire naboer, som alle var med på ideen. Nu har jeg fået noget bedre jord og nogle penge på kontoen. Og så nyder vi jo bare den natur, der er kommet i stedet, for jeg bor lige ved siden af. Så det er virkelig win-win, siger Peter Nygaard, der har afgivet 30 hektar til vådområdet og fået 17 hektar dyrkningssikker erstatningsjord.

Landbrugsstyrelsen har igennem jordfordeling opkøbt 32 hektar af det samlede projekt. Nu bliver det overdraget til tre købere, der vil sætte køer på græs på hver deres jord omkring den nye sø.

Områderne bliver typisk solgt til lokale landmænd, men naturorganisationer eller fonde viser også interesse. For nogle områder har de lokale lodsejere, der har været involveret i projektet, forkøbsret, men alle kan byde, også private, som ønsker at eje et naturområde.

Pressen er velkommen til arrangementet i dag:

READ ALSO  ‘US doesn’t know who it’s dealing with!’ Erdogan dismisses Washington’s threats over S-400 deployment

16.30-17.15: Ny sø og natur ved Kåtbæk Å
Adresse: Ørrildvej 20, 8990 Fårup.

Før besøget ved Kåtbæk Å er ministeren med til at indvie Gedved Sø ved Horsens og skal udpege et evighedstræ med Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding ved Kalø.

Se samlet presseinvitation her

Nye vådområder på tegnebrættet
I første ansøgningsrunde i 2019 har kommunerne søgt om støtte til at realisere 13 nye vådområdeprojekter, som til sammen vil kunne fjerne 150-200 t kvælstof fra vandmiljøet. Flere nye vådområder forventes ansøgt i næste ansøgningsrunde fra 14. juni til 3. september 2019. Målet er at fødevare- og landbrugspakken skal skaffe ca. 13.000 hektar vådområder, som skal være bevilget senest i 2021.

Her er de 14 nye vådområder:

Naturområde

Kommune

Hektar til salg

Samlet projektarealer

Jordbro Å, sø

Skive/Viborg

96

140

Bundsø, sø

Sønderborg

152

152

Hundsø, sø

Morsø

95

95

Felsted Kog

Holstebro

164

178

Fiskbæk

Viborg

35

160

Kåtbæk

Randers

32

46

Biskæret

Morsø

53

53

Heager Å

Ringkøbing-Skjern

11

46

Sidinge Fjord

Odsherred

73

74

Høsletbækken

Assens

30

33

Åstrup Bæk

Haderslev

13

16

Simested Å Vest

Vesthimmerland/Mariagerfjord

141

278

Lerkenfeld Å

Rebild

173

180

Lilleå Vesthimmerland

Vesthimmerland

81

215

Læs mere om køb af arealerne

Læs mere om naturen og vådområdeprojektet ved Kåtbæk

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dk Via Miljø- & Fødevareministeriet