Karaktererne ved folkeskolens prøver i skoleåret 2018/2019 er netop blevet offentliggjort og viser en stabil udvikling i karakterniveauet sammenlignet med tidligere år. Karaktergennemsnittet ved folkeskolens prøver var således på 7,4 mens 15,8 procent af eleverne opnåede et karaktergennemsnit på 10 eller derover. Det er nogenlunde på niveau med året før, hvor karaktergennemsnittet var 7,3 og 15,5 procent af eleverne opnåede et gennemsnit på 10 eller derover.

Karaktergennemsnittet for eleverne i de 10 kommuner med de højeste karaktergennemsnit var 8,3, mens karaktergennemsnittet for eleverne i de 10 kommuner med de laveste karaktergennemsnit var 6,5.

”Det springer mig i øjnene, at der er så stor forskel på karaktererne kommunerne imellem ved årets prøver. Det er en mærkesag for regeringen, at det ikke er, hvor du er født eller af hvem, der skal afgøre dine fremadrettede muligheder. Derfor vil vi også fra regeringens side have fokus på, hvordan vi kan mindske betydningen af bopæl og social baggrund,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

De højeste karakterer opnåede eleverne i mundtlig dansk og engelsk, hvor karaktergennemsnittet i begge prøver lå på 8,0 ved sommerens prøver. Dårligst klarede eleverne sig i skriftlig geografi og fysik/kemi, hvor karaktergennemsnittene var henholdsvis 5,7 og 5,9.

Pigerne klarede sig generelt bedre end drengene ved årets prøver. Således opnåede drengene et karaktergennemsnit på 7,0 mens pigerne opnåede et karaktergennemsnit på 7,8.

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 (pdf)

Via Undervisningsministeriet

READ ALSO  ‘Not acting as an ally should’: Biden’s secretary of state nominee mulls new sanctions against Turkey over Russia’s S-400 deal