Numbers & Statistics

Stor variation i selvstændiges indkomst

By  | 

Via Danmarks Statistik

Indkomster for personer 2018

I 2018 var den gennemsnitlige årsindkomst for en selvstændig 545.000 kr. før skat. Selvstændige lå dermed i toppen af indkomstskalaen sammenlignet med de øvrige socioøkonomiske grupper, heriblandt lønmodtagere. En lønmodtager havde samme år en indkomst på 456.000 kr. i gennemsnit før skat. Den højere indkomst for selvstændige dækker imidlertid over, at relativt få selvstændige har ekstraordinært høje årsindkomster. Det kan illustreres ved at se på medianindkomsterne, som er det beløb, hvor præcis halvdelen af hhv. selvstændige og lønmodtagere har en lavere indkomst og halvdelen en højere indkomst. I 2018 havde halvdelen af de selvstændige en samlet indkomst før skat på 327.000 kr. eller derover. Til sammenligning var medianen for lønmodtagere på 397.000 kr.

Udvikling i gennemsnits- og medianindkomster for lønmodtagere og selvstændige 2018Kilde: Særkørsel på baggrund af Danmarks Statistiks indkomststatistikregister. Læs mere om definitionen af socioøkonomiske grupper.

Selvstændiges indkomst i højere grad påvirket af konjunkturer

I 2006 var de selvstændiges gennemsnitlige indkomst før skat næsten en tredjedel større end lønmodtagernes. Dette billede ændrede sig imidlertid under den økonomiske krise, hvor den gennemsnitlige indkomst for selvstændige i årene 2008 og 2009 faldt med ca. 110.000 kr. målt i løbende priser, svarende til 25 pct. på to år. For gruppen af lønmodtagere var der derimod tale om en fortsat stigning i gennemsnitsindkomsten på 3,3 pct. i disse år. I 2009-2011 var gennemsnitsindkomsten før skat for selvstændige faktisk op til 9 pct. lavere end for lønmodtagere. Fra 2012 har gennemsnitsindkomsten for selvstændige igen været højere end for lønmodtagere.

Selvstændige i landbrug, frisører og nethandel har lave medianindkomster

Lave medianindkomster blandt de selvstændige forekommer især inden for visse branchegrupper, hvoraf de største er inden for landbrug og gartneri med en medianindkomst på 303.000 kr. og frisører, vaskerier og andre serviceydelser med en medianindkomst på 233.000 kr. Den laveste medianindkomst blandt større grupper af selvstændige i 2018 findes inden for internethandel, postordre mv., hvor medianindkomsten kun udgjorde 141.000 kr. i 2018.

READ ALSO  IMF Executive Board Concludes 2019 Article IV Consultation with St. Lucia

Selvstændige advokater i top på medianindkomst

Sammenlignet med medianindkomsten for alle selvstændige på 327.000 kr., så har læger og tandlæger mv. med 465.000 kr. en relativ høj medianindkomst. De bliver dog overgået af boligudlejere med en medianindkomst på 780.000 kr. Helt i top ligger de selvstændige advokater med en medianindkomst på 1.203.000 kr. før skat i 2018.

Især erhvervsindkomsten vokser

Indkomsten før skat for alle personer over 14 år var i 2018 gennemsnitligt på 326.000 kr. for hele året. Korrigeret for prisudviklingen er den vokset med 3.200 kr. i forhold til året før, svarende til 1,0 pct. Årsagen til denne stigning er primært, at erhvervsindkomsten gennemsnitlig er vokset med 4.100 kr. samt fortsatte stigninger i udbetalinger af arbejdsmarkeds- og private pensioner på 700 kr. i gennemsnit. De offentlige overførsler er derimod faldet med 800 kr. i gennemsnit. For formueindkomsten var der i 2018 ligeledes tale om et fald på 800 kr. i faste priser, svarende til 5,7 pct. i forhold til 2017.

Stadig flere med indkomster over 1 mio. kr.

Antallet af personer med en indkomst over 1 mio. kr. før skat er vokset til i alt 90.300 personer i 2018, når der korrigeres for prisudviklingen. Det er 1.400 flere personer end i 2017. Antallet af personer med de laveste indkomster er til gengæld faldet med 12.200 personer i forhold til 2017.

Udvikling i gennemsnitsindkomsten for personer over 14 år. 2018-priser

2016

2017

2018

Årsændring

2016-2017

2017-2018

1.000kr.

Indkomst i alt, før skatter mv.

318,2

322,7

325,9

4,4

3,2

Erhvervsindkomst

218,8

223,1

227,2

4,3

4,1

Offentlige overførsler

62,8

62,4

61,6

-0,3

-0,8

Private pensionsudbetalinger

21,7

22,1

22,9

0,4

0,7

Formueindkomst, brutto

13,1

13,2

12,4

0,1

-0,8

Anden personlig indkomst

1,9

1,8

1,9

-0,1

0,0

Renteudgifter

12,1

11,3

10,6

-0,8

-0,7

Arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskatter

103,2

104,9

105,5

1,7

0,7

1.000 personer

Indkomst før skat (1.000 kr.)

2.000 og derover

17,6

18,9

18,8

1,3

-0,1

1.000-1.999

66,6

70,0

71,6

3,4

1,5

500-999

545,1

565,5

598,7

20,4

33,2

300-499

1441,0

1459,0

1475,8

18,0

16,8

200-299

1037,5

1041,6

1036,7

4,1

-4,9

125-199

819,9

811,8

807,3

-8,2

-4,5

Under 125

778,7

777,7

765,6

-1,0

-12,2

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret