Via Danmarks Statistik

Befolkningens udvikling 3. kvt. 2019

På landsplan er der registreret 20 pct. flere udvandringer i tredje kvartal 2019 i forhold til gennemsnittet for tredje kvartal i de foregående fem år (2014-2018). For udvandringer til uoplyst land er der tale om mere end dobbelt så mange udvandringer som de foregående fem år. Den store stigning kan skyldes, at den tidligere økonomi- og indenrigsminister tidligere på året udsendte en opfordring til landets borgmestre om at kontrollere bopælsregistreringerne i CPR, med et særligt fokus på udenlandske studerende og arbejdstagere.

Udvandring i altKilde: www.statistikbanken.dk/van2kvt.

Tredje kvartal er højsæson for udvandringer

Antallet af udvandringer varierer over året, og tredje kvartal tegner sig generelt for de største antal udvandringer. En stor andel af disse (8.004 personer i tredje kvartal 2019) er danske statsborgere, og da størstedelen af disse er i alderen 15-30 år, udvandrer de formentlig på grund af studier og arbejde i udlandet.

Statsborgerskab og aldersfordeling af de udrejste til uoplyst land

Blandt de 3.972 udvandringer til uoplyst land i tredje kvartal 2019 er kun 217 danske statsborgere. Statsborgere fra EU-lande udgør godt 52 pct. og personer med statsborgerskab i verdensdelen Asien udgør 22 pct. Her udgør personer med filippinsk, kinesisk og indisk statsborgerskab mere end halvdelen. For hele gruppen af udvandrede til uoplyst land dominerer aldersgruppen 19-35-årige, hvilket også er mønstret inden for de enkelte statsborgerskaber.

Udvandring til uoplyst land, i alt. 3. kvt.Kilde: www.statistikbanken.dk/van2kvt.

Variation mellem kommunerne

Der er stor variation mellem kommunerne i forhold til hvor mange udvandringer til uoplyst land, som de har registreret i tredje kvartal 2019. 65 af de 98 kommuner har færre end 20 udvandringer, mens kun ti kommuner har registreret mere end 100 udvandringer til uoplyst land. De fem kommuner (København, Aarhus, Odense, Aalborg og Herning) med det højeste antal udvandringer til uoplyst land i tredje kvartal 2019 tegner sig til sammen for 51 pct. af udvandringerne.

READ ALSO  15.000 flere lønmodtagere i august

Folketallet voksende i tredje kvartal

Danmarks befolkning er med det seneste kvartals bevægelser vokset til 5.827.463 personer. Det er en vækst på 21.448 personer eller 0,4 pct. i forhold til året før.

27 pct. flere på 100+ år end for ti år siden

928 kvinder og 175 mænd havde 1. oktober 2019 rundet de 100 år. Der er 0,8 pct. flere over 100 år end i oktober sidste år, 7,5 pct. flere end for fem år siden og 27,2 pct. flere end for ti år siden. Den ældste kvinde er 111 år og den ældste mand 107 år.

Flere fødte og færre døde

I tredje kvartal 2019 blev der født 16.851 børn, hvilket er 514 – eller 3,1 pct. – flere fødte end i tredje kvartal sidste år. 12.753 personer døde, hvilket er 343 – eller 2,6 pct. – færre i forhold til sidste år.

Lavere indvandring og stigning i udvandring

32.460 personer indvandrede og 23.614 udvandrede i årets tredje kvartal. Det resulterer i en nettoindvandring på 8.846 personer, hvilket er en tredjedel mindre i forhold til tredje kvartal sidste år. Antallet af indvandrede er faldet med 3,0 pct. og antal udvandrede er steget med 14,3 pct. i forhold til samme kvartal 2018.