Via Danmarks Statistik

Tvangsauktioner april 2019

Med 195 tvangsauktioner i april mod 182 måneden før er antallet af tvangsauktioner steget med 7 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. På trods af stigningen fra marts til april, var der alligevel 11 færre tvangsauktioner i tremånedersperioden februar-april 2019, sammenlignet med perioden november 2018 – januar 2019. Det lave antal tvangsauktioner de seneste måneder betyder, at man, hvis man ser bort fra enkeltstående måneder de seneste par år, skal helt tilbage til første halvdel af 2008 for at finde et tilsvarende lavt niveau, som den seneste tid har budt på.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeret

Enfamiliehuse går oftest på tvangsauktion

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner har enfamiliehuse i langt de fleste tilfælde udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. De seneste tolv måneder har enfamiliehuse udgjort mellem halvdelen og tre fjerdedele af alle tvangsauktioner. Det skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske tal

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

2017

2018

2019

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

antal

Sæsonkorrigerede

228

202

228

238

272

245

204

194

180

190

182

195

Faktiske i alt

244

214

226

212

315

251

221

204

177

171

211

200

Ejendomskategorier

Landbrugsejendomme

14

5

7

4

7

7

10

3

3

8

4

5

Enfamiliehuse

167

151

130

133

191

155

137

139

116

102

121

126

Ejerlejligheder

14

17

20

15

25

11

16

10

12

13

17

9

Sommerhuse

11

17

18

17

28

24

9

12

9

10

18

18

Ejendomme med 2

eller flere lejligheder

6

4

2

3

1

7

4

4

2

6

7

5

Blandet beboelses- og

forretningsejendomme

9

9

11

11

12

10

10

4

10

8

7

9

Rene forretningsejendomme

2

4

2

3

2

2

6

1

Fabriks- og lagerejendomme

3

2

3

2

3

2

1

4

1

Ubebyggede grunde

12

6

7

7

13

16

7

6

6

4

9

6

Andet bebygget

26

16

33

21

26

20

15

17

18

20

Erhvervsejendomme

7

3

Nedlagte landbrug

4

2

Regioner

Hovedstaden

29

22

33

32

58

32

32

15

13

32

30

26

Sjælland

80

68

74

72

105

68

67

56

62

44

38

52

Syddanmark

63

52

52

34

64

71

51

56

36

37

75

61

Midtjylland

47

42

36

40

47

53

40

44

33

31

48

38

Nordjylland

25

30

31

34

41

27

31

33

33

27

20

23

READ ALSO  15.000 flere lønmodtagere i august