Via Danmarks Statistik

Kursister ved voksen- og efteruddannelse 2017/2018

Set over en femårig periode er andelen af kursusdeltagelse i STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) efteruddannelser på videregående niveau steget fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2017/2018. Kursusdeltagelsen kan opgøres på tre forskellige måder, og uanset opgørelsesmetoden er der sket en stor stigning. Andelen af STEM-kursusforløb på det videregående niveau er steget fra 4 pct. til 6 pct., hvilket svarer til en stigning på 50 pct. fra skoleåret 2013/2014 til 2017/2018. Der er ligeledes en vækst i andelen af STEM-kursusdeltagelse, hvis den opgøres i årselever, hvor andelen stiger fra 3 pct. til 5 pct., svarende til en vækst på 66 pct. Antallet af årselever viser kursusdeltagelsen omregnet til fulde studieår på baggrund af omfanget af aktiviteten på kurset. Ses der på STEM-kursusdeltagelse opgjort i antal personer, er der ligeledes en stigning, hvor STEM-kursusdeltagelsen er steget fra 4 pct. til 8 pct., svarende til en vækst på 100 pct.

Andelen af STEM-kursusdeltagelse opgjort i kursusforløb, årselever og personer

Hvad står STEM for

Betegnelsen STEM-uddannelser er den engelske forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics. Betegnelsen overlapper, men er ikke identisk med de danske fagområder såsom naturvidenskab, teknisk videnskab, det it-faglige område m.m.

Flest mænd på STEM

STEM-kursusforløb er domineret af mænd, hvor de i skoleåret 2017/2018 udgjorde den største andel med 73 pct., mens kvinder havde en andel på 27 pct. Fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2017/2018 er mændenes andel i STEM-kursusforløb steget fra 62 pct. til 73 pct., mens kvindernes andel i den samme periode er faldet fra 38 til 27 pct.

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) fører an i STEM

READ ALSO  A 6%-yielding cheap UK share I’d buy for my Stocks and Shares ISA

I skoleåret 2017/2018 rettede 44 pct. af de videregående STEM efteruddannelseskursusforløb sig mod fagområdet informations- og kommunikationsteknologi (IKT), som udgjorde den største andel. Dette blev efterfulgt af fagområdet teknik, teknologi og industriel produktion med en andel på 32 pct. og fagområdet naturvidenskab med en andel på 16 pct. Fagområdet bygge- og anlægsteknik havde den laveste andel på 2 pct., mens fagområdet mekanik, jern og metal havde den næstlaveste andel på 6 pct.

11 pct. af voksen-og efteruddannelseskurser er på videregående niveau

I skoleåret 2017/2018 udgjorde voksen- og efteruddannelseskursusforløb på videregående niveau 11 pct. af samtlige voksen- og efteruddannelseskursusforløb. Når kursusdeltagelse opgøres i årselever, så fremgår det til gengæld, at det videregående niveau udgjorde den største andel af årselever med 25 pct. i skoleåret 2017/2018. Til sammenligning havde AMU-kurser, som er rettet mod ufaglærte og faglærte personer, en andel på 43 pct. i skoleåret 2017/2018 opgjort i kursusforløb, mens andelen opgjort i årselever var på 11 pct.

Andelen af kursusdeltagelse opgjort i kursusforløb og årselever fordelt på uddannelsesområder. 2017/2018

Flest videregående forløb inden for administration og ledelse

I skoleåret 2017/2018 udgjorde fagområdet erhvervsøkonomi, administration og jura den største andel af kursusforløbene på det videregående niveau med 58 pct. Heraf udgjorde kurser inden for offentlig og privat administration og ledelse en andel på 35 pct. Det næststørste fagområde i skoleåret 2017/2018 var undervisning og læring med en andel på 17 pct., og heraf udgjorde kurser inden for pædagogik 44 pct. og kurser inden for læreruddannelsen udgjorde 31 pct.