Via Danmarks Statistik

Betalingsbalancen over for udlandet januar 2020

I januar var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 16,8 mia. kr., hvilket er 1,6 mia. kr. højere end i december (i sæsonkorrigerede tal). Stigningen er forårsaget af øget eksport af varer.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Overskuddet på varehandlen rekordhøjt i januar

Varehandlen bidrog i januar med 15,5 mia. kr. til overskuddet på betalingsbalancen, hvilket er rekordhøjt og hænger sammen med en meget høj vareeksport. Overskuddet på tjenestehandlen har de seneste tre måneder været vendt til et underskud som følge af både en nedgang i eksporten og en stigning i importen.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 3,1 mia. kr. for året 2019 i forhold til seneste offentliggørelse. Det skyldes især en nedjustering af eksporten af varer.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 er nationalregnskabet overgået til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i betalingsbalancen over for udlandet afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Det gælder dog ikke formueindkomsten og de finansielle poster, der opdateres i september. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.READ ALSO  1,5 mio. kvæg i Danmark