Via Danmarks Statistik

Udenrigshandel med varer (md) maj 2020

Eksporten af varer steg 3,3 pct. i maj og importen steg 2,4 pct. Eksporten er faldet 7,6 pct. de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder. I samme periode er importen faldet 6,0 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Kraftig stigning i eksporten til EU-lande i maj

Eksporten af varer til EU-27 steg 10,0 pct. i maj. Stigningen skal ses i sammenhæng med et kraftigt fald i eksporten til EU i april. Stigningen er bl.a. trukket af markante stigninger i eksporten til Nederlandene og Frankrig. Stigningen er størst i varegruppen færdigvarer. Eksporten til lande uden for EU faldt 2,4 pct.

Importen af varer fra EU-27 steg 2,9 pct., bl.a. steg importen fra Tyskland 4,7 pct. Importstigningen er størst i varegruppen transportmidler. Importen fra lande uden for EU steg 1,2 pct.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For perioden januar-april 2020 er eksporten nedjusteret med 1,3 mia. kr. og importen nedjusteret med 0,5 mia. kr.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. Maj 2020

 

Maj
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Apr.

Maj

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

9,6

9,2

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

43,4

45,2

-7,4

2,4

-6,0

-4,9

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,5

6,4

-11,8

-1,6

-7,9

-4,4

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,5

1,7

7,3

1,3

8,6

-10,2

Kemikalier og kemiske produkter

6,8

6,8

-1,2

0,3

1,9

2,5

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,0

7,0

-3,2

3,0

-0,3

-5,0

Maskiner undt. Transportmidler

11,8

12,3

0,9

-2,8

1,7

0,2

Transportmidler ekskl. skibe mv.

2,8

2,8

-51,8

52,0

-36,2

-24,3

Færdigvarer og andre varer

6,9

8,2

-7,0

4,1

-12,2

-6,5

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

52,9

54,3

-6,1

3,3

-7,6

-1,6

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

9,6

9,9

-11,7

-0,4

-10,5

2,6

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,9

1,4

-4,9

-14,3

-23,2

-20,0

Kemikalier og kemiske produkter

15,4

16,0

-1,4

0,3

2,1

16,8

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,5

4,6

-5,1

-2,8

-3,7

-7,2

Maskiner undt. Transportmidler

13,0

12,7

-0,7

4,5

-5,2

-11,2

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,6

1,7

-24,8

33,2

-22,4

-9,0

Færdigvarer og andre varer

6,9

8,1

-13,3

16,7

-18,9

-11,0

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

8,1

7,7

 

 

 

 

Import i alt

45,7

47,5

-8,7

3,5

-10,5

-7,0

Brændsels- og smørestoffer o.l.

1,6

1,6

-38,1

3,9

-49,9

-29,8

Skibe, fly mv.

0,7

0,7

 

 

 

 

Eksport i alt

53,7

55,2

-6,9

3,2

-10,0

-4,3

Brændsels- og smørestoffer o.l.

0,8

0,8

-28,1

-10,8

-61,8

-52,7

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

 

 

 

 

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Maj 2020

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Apr.

Maj

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Apr.

Maj

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

45,2

 

-7,4

2,4

-6,0

-4,9

 

54,3

 

-6,1

3,3

-7,6

-1,6

EU

31,7

 

-9,8

2,9

-6,3

-5,0

 

26,8

 

-15,6

10,0

-8,8

-5,8

Tyskland

10,3

 

-13,1

4,7

-3,3

-6,6

 

7,0

 

-10,6

1,5

-8,7

-14,0

Sverige

5,7

 

-3,2

1,0

-3,9

-2,2

 

4,7

 

-11,1

5,0

-6,8

-8,6

Nederlandene

3,9

 

8,1

-14,0

2,4

0,8

 

4,4

 

-0,7

49,4

18,6

19,2

Frankrig

1,3

 

-29,3

11,6

-15,4

-10,8

 

2,0

 

-28,4

49,1

-21,0

-9,5

Verden
uden for EU

13,5

 

-1,6

1,2

-5,2

-4,8

 

27,5

 

4,0

-2,4

-6,3

2,9

Norge

1,1

 

-5,3

-5,2

-13,9

-5,7

 

3,4

 

-2,3

2,3

-6,2

-4,0

Storbritannien

1,6

 

-11,9

7,8

-10,9

-10,8

 

2,2

 

-9,0

-0,8

-25,2

-30,9

USA

1,2

 

-11,7

3,1

-13,8

-5,8

 

7,4

 

5,9

5,9

-0,3

26,3

Kina

4,7

 

23,2

18,5

5,9

-1,8

 

2,8

 

17,2

-24,8

-12,8

21,2

Rusland

0,4

 

-18,4

17,4

-1,5

-5,3

 

0,6

 

8,3

2,1

8,9

-4,0

BRIIKS3

5,7

 

15,3

15,0

2,6

-2,8

 

4,5

 

11,3

-12,4

-5,8

10,4

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19: Tidlige indikatorer for varehandel

Som led i belysningen af COVID-19’s betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nye datoer for offentliggørelsen af Nationalregnskab og Betalingsbalance

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Offentliggørelsen af Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes i september 2020. Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020.READ ALSO  Kvinder passer oftere syge børn