Via Danmarks Statistik

Producent- og importprisindeks for varer april 2019

Det samlede producentprisindeks for varer er i april steget med 0,7 pct. set i forhold til forrige måned, hvilket er den højeste månedsstigning siden oktober 2018, hvor den var 0,8 pct. Stigningen skyldes hovedsaligt en månedsstigning i prisindekset for danskproducerede varer til hjemmemarked på 1,2 pct., mens prisindekset for danskproducerede varer til eksport kun er steget med 0,2 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 0,6 pct., hvilket er den højeste månedsstigning siden juni 2018, hvor månedsstigningen var 1,1 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet, mens importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Stigende producent- og importprisindeks på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er sammenlignet med forrige måned steget med 0,7 pct. Dette skyldes bl.a. stigninger i fødevareindustri og energiforsyning. For importprisindeks for varer har der været en månedsstigning på 0,6. Stigningen skyldes bl.a. råstofindvinding og fødevareindustri.

Generelt svinger månedsudviklingerne omkring nul, og var således negativ i forrige måned med et fald på 1,3 pct. for det samlede producentprisindeks for varer. For importprisindeks for varer var månedsudviklingen sidste måned på 0,0 pct.

Stigende producent- og importprisindeks på årsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er det seneste år steget med 1,2 pct. Det er lavere end den årlige stigning i marts 2019 på 2,0 pct., og er den laveste årlige stigning siden februar 2018, hvor den var på 1,1 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 1,5 pct., hvilket er 0,1 procentpoint højere end sidste måneds årlige stigning på 1,4 pct.

READ ALSO  Antallet af indbrud i beboelser stiger igen

Producent- og importprisindeks for varer

2015

2018

2019

Ændring

Vægt-
fordeling

Apr.

Feb.

Mar.

Apr.

Mar. 2019
– apr. 2019

Apr. 2018
– apr. 2019

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk
produktion

Råstofindvinding, industri, energi-

og vandforsyning

100,00

103,9

105,8

104,4

105,1

0,7

1,2

Råstofindvinding og industri

92,27

102,8

103,5

103,1

103,5

0,4

0,7

Råstofindvinding

4,43

103,1

106,5

107,3

110,6

3,1

7,3

Industri

87,84

102,7

103,1

102,6

102,9

0,3

0,2

Energiforsyning

6,95

..

135,5

117,5

122,4

4,2

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

..

99,3

99,3

99,3

0,0

..

Producentprisindeks for dansk produktion
til hjemmemarkedet

Råstofindvinding, industri, energi-

og vandforsyning

100,00

105,0

109,2

107,4

108,7

1,2

3,5

Råstofindvinding og industri

84,22

103,0

105,4

105,4

106,2

0,8

3,1

Råstofindvinding

5,95

91,5

104,1

105,2

107,5

2,2

17,5

Industri

78,28

104,2

105,4

105,4

106,0

0,6

1,7

Energiforsyning

13,97

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,81

..

99,3

99,3

99,3

0,0

..

Producentprisindeks for dansk produktion
til eksport

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

102,8

102,7

101,7

101,9

0,2

-0,9

Råstofindvinding og industri

98,35

102,5

102,1

101,3

101,6

0,3

-0,9

Råstofindvinding

3,29

120,5

110,3

110,4

115,3

4,4

-4,3

Industri

95,06

101,6

101,5

100,7

100,8

0,1

-0,8

Energiforsyning

1,65

..

..

..

..

..

..

Importprisindeks

Råstofindvinding, industri,

og energiforsyning

100,00

101,1

102,0

102,0

102,6

0,6

1,5

Råstofindvinding og industri

99,60

100,7

101,3

101,4

102,0

0,6

1,3

Råstofindvinding

2,72

122,3

124,9

128,9

136,5

5,9

11,6

Industri

96,88

100,3

100,7

100,8

101,2

0,4

0,9

Energiforsyning

0,40

168,5

203,1

169,2

178,2

5,3

5,8

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med ‘..’ offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.