Via Danmarks Statistik

Producent- og importprisindeks for varer februar 2019

Det samlede producentprisindeks for varer er det seneste år steget med 3,0 pct. Det er på niveau med forrige måneds årlige stigning på 3,2 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 1,5 pct., hvilket er 0,8 procentpoint højere end forrige måneds årlige stigning på 0,7 pct. Stigningen i både producent- og importprisindeksene skyldes hovedsageligt stigende priser inden for industri.

Producent- og importprisindeks for varer

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet, mens importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Industrien dominerer årsudviklingerne

Siden februar 2018 er producentprisindeks for varer steget. Stigningen skyldes hovedsageligt stigende priser i industri på 1,9 pct. Inden for industri er det bl.a. maskinindustri, der er med til at drive prisstigningen. Industri udgør ca. 88 pct. af producentprisindekset, og er derfor ofte afgørende for udviklingen i det samlede producentprisindeks for varer.

Siden februar 2018 er importprisindeks for varer ligeledes steget. Stigningen skyldes hovedsageligt stigende priser i industri på 1,0 pct. Inden for industri er det bl.a. maskinindustri og elektronikindustri, der er med til at drive prisstigningen. Industri udgør ca. 97 pct. af importprisindekset, og er derfor afgørende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer. Denne måned er industri bærende for både den kortsigtede og den langsigtede udvikling i importprisindekset.

Faldende producentprisindeks på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er sammenlignet med forrige måned faldet med 0,2 pct. Dette skyldes et fald i prisindekset for danskproducerede varer til hjemmemarked på 0,6 pct., mens prisindekset for danskproducerede varer til eksport sammenlignet med forrige måned er uændret. Generelt svinger månedsudviklingerne omkring nul, og månedsudviklingen var således senest negativ i december og november 2018 med fald på hhv. 2,0 pct. og 0,1 pct.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2015

2018

2019

Ændring

 

Vægt-
fordeling

Feb.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Jan. 2019
– feb. 2019

Feb. 2018
– feb. 2019

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi- og vandforsyning

100,00

102,7

105,4

106,0

105,8

-0,2

3,0

Råstofindvinding og industri

92,27

101,4

102,8

103,0

103,5

0,5

2,1

Råstofindvinding

4,43

105,2

111,6

104,0

106,5

2,4

1,2

Industri

87,84

101,2

102,1

102,8

103,1

0,3

1,9

Energiforsyning

6,95

..

..

149,2

135,5

-9,2

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

..

..

99,3

99,3

0,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi- og vandforsyning

100,00

104,3

109,0

109,9

109,2

-0,6

4,7

Råstofindvinding og industri

84,22

102,0

104,5

104,5

105,4

0,9

3,3

Råstofindvinding

5,95

93,3

107,5

100,1

104,1

4,0

11,6

Industri

78,28

102,8

104,1

104,7

105,4

0,7

2,5

Energiforsyning

13,97

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,81

..

..

99,3

99,3

0,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

101,3

102,3

102,7

102,7

0,0

1,4

Råstofindvinding og industri

98,35

101,0

101,6

101,9

102,1

0,2

1,1

Råstofindvinding

3,29

123,3

117,7

109,9

110,3

0,4

-10,5

Industri

95,06

100,0

100,7

101,3

101,5

0,2

1,5

Energiforsyning

1,65

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, og energiforsyning

100,00

100,5

101,5

101,5

102,0

0,5

1,5

Råstofindvinding og industri

99,60

100,0

100,8

100,8

101,3

0,5

1,3

Råstofindvinding

2,72

116,0

116,2

118,8

124,9

5,1

7,7

Industri

96,88

99,7

100,5

100,4

100,7

0,3

1,0

Energiforsyning

0,40

179,3

226,8

242,1

203,1

-16,1

13,3

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.

Anm. 2: Indeks markeret med ‘..’ offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.


READ ALSO  Fiscal Policies for a Healthier Economic Future – Blog Dialogoafondo