Numbers & Statistics

Stigende priser på enfamiliehuse i 2019

By  | 

Via Danmarks Statistik

Producentprisindeks for byggeri 2019

Prisen på byggeri af et nyt enfamiliehus er fra 2018 til 2019 steget med 3,4 pct. Prisudviklingen på opførelse af et nyt enfamiliehus er steget en smule mere end prisen på salg af eksisterende enfamiliehuse, som steg fra 2018 til 2019 med 3,1 pct., se ejendomsstatistikken i Nyt fra Danmarks statistik 2020:76. I samme periode er prisen på udførelse af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i boliger og erhvervsejendomme steget med 2,5 pct.

Prisudvikling for enfamiliehuse, renovering og vedligeholdelse samt handel med enfamiliehuseKilde: www.statistikbanken.dk/pris90 og pris91.

Antal nybyggede enfamiliehuse og handler med eksisterende enfamiliehuse

Antallet af nybyggende enfamiliehuse i 2019 svarede til 9 pct. af antallet af handler med nybyggede huse og eksisterende enfamiliehuse. Forholdet mellem antallet af nybyggede enfamiliehuse og det samlede antal handler er det samme som i 2018.

Indekset viser udviklingen i producenternes priser

Med denne offentliggørelse publiceres prisindeks for byggeri, som beskriver udviklingen i de priser, man som kunde skal betale for et færdigbygget typehus eller en håndværksydelse, dvs. producentens pris inklusive avance. Statistikkerne adskiller sig fra Danmarks Statistiks eksisterende prisstatstikker for byggeriet, som beskriver udviklingen i omkostningerne til løn og materialer.

Stor årsstigning på prisen for nybyggeri af enfamiliehuse det seneste kvartal

Prisen på nybyggeri af et enfamiliehus steg med 1,4 pct. i fjerde kvartal 2019 i forhold til tredje kvartal. Sammenlignes prisen på byggeri af et enfamiliehus i fjerde kvartal med prisen i samme kvartal året før, var stigningen på 3,9 pct.

Prisen på renovering og vedligeholdelse er steget 2,5 pct. det seneste år

Prisen på udførelse af en håndværksopgave steg med 2,5 pct. i 2019 i forhold til året før. Det var specielt priserne på murer- og tagdækningsopgaver, der trak priserne op med en stigninger på hhv. 3,3 pct. og 3,5 pct.Print Friendly, PDF & Email
READ ALSO  Arbejdstilsynet igen på fuldt blus

Latest from finanz.dk