Via Danmarks Statistik

Arbejdskraftundersøgelsen (år) 2019

Arbejdsstyrken for 15-64-årige er vokset fra 2018 til 2019 med 39.000 personer, således at den i 2019 udgjorde 2.931.000 personer. Dette svarer til en erhvervsfrekvens på 79,1 pct. Erhvervsfrekvensen angiver antal beskæftigede og ledige (arbejdsstyrken) som andel af befolkningen. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes en tilsvarende stigning i beskæftigelsen, idet AKU-ledigheden er næsten uændret i forhold til 2018. Både arbejdsstyrken og beskæftigelsen har været stigende siden lavpunktet i 2013, mens AKU-ledigheden generelt har været faldende siden 2012.

Arbejdsstyrken 15-64-årigeKilde: www.statistikbanken.dk/aku110A.

Hver tredje uden for arbejdsstyrken ønsker et arbejde

Fra 2018 til 2019 er antallet af 15-64-årige uden for arbejdsstyrken, der ønsker et arbejde, steget med 20.000 fra 239.000 til 259.000. Samtidig er det samlede antal 15-64-årige uden for arbejdsstyrken faldet med 29.000 personer. Andelen af personer uden for arbejdsstyrken, der ønsker et arbejde, er dermed steget fra 30 pct. til 33 pct. Antallet af 15-64-årige uden for arbejdsstyrken, der ikke ønsker et arbejde, er faldet med 49.000 fra 565.000 til 516.000.

Kilde: Særkørsel fra Arbejdskraftundersøgelsen.

Færre end hver anden AKU-ledig var samtidig bruttoledig

AKU-ledigheden ligger på et højere niveau end bruttoledigheden, fordi den til forskel fra bruttoledigheden ikke er begrænset af, at personerne skal modtage bestemte ydelser, blot de er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Således var der i 2019 ifølge AKU 32.000 ledige studerende og 50.000 øvrige AKU-ledige. Sidstnævnte er fx personer, der ikke er dagpengeberettigede, og som heller ikke er kontanthjælps-berettigede, eksempelvis pga. formue eller partner med høj indkomst.

Der er stor forskel på, hvem der indgår i AKU-ledigheden og i den registerbaserede bruttoledighed. I 2019 var under halvdelen (46 pct.) af de AKU-ledige samtidig bruttoledige – nemlig 69.000 ud af de 151.000 AKU-ledige.

Mens under halvdelen af de AKU-ledige også er bruttoledige, er over halvdelen af de bruttoledige også AKU-ledige. Af de 114.000 personer, som i 2019 var brutto-ledige, var de 69.000 tillige AKU-ledige. Det svarer til, at 61 pct. af de bruttoledige er AKU-ledige.

Sammenhæng mellem bruttoledighed og AKU-ledighed. 2019Kilde: Særkørsel af data fra Arbejdskraftundersøgelsen og Arbejdsløsheden.READ ALSO  New Finance and New Economy in a New Situation