Lars Seier Christensen via Facebook

Stem Liberal Alliance!

Så oprandt valgdagen efter en meget lang valgkamp. Trods den lange valgkamp er der fortsat 17% tvivlere blandt vælgerne.

Jeg vil gerne bede dig stemme på Liberal Alliance idag. Liberal Alliance har været en vigtig fornyelse igennem de seneste 10 år og rejst mange vigtige debatter. Partiet har også gennemført en række væsentlige mærkesager. Din bil er blevet billigere. DR er blevet mindre. Dansk politik er blevet trukket i en mere liberal retning på mange områder, end det ville have været tilfældet uden Liberal Alliance.

Liberal Alliance fremlægger seriøse og gennemregnede økonomiske planer, der har stor opbakning blandt iværksættere og det etablerede erhvervsliv. Det er dem, der skaber den velstand hele Danmark har behov for, og som danner grundlaget for den danske velfærd. Som erhvervsmand er jeg ikke selv i tvivl om at Liberal Alliances 2030 plan er klart det bedste bud på Danmarks fremtid.

I den forgangne valgperiode var det ikke alt der lykkedes, og især de manglende topskattelettelser har skuffet mange. At Liberal Alliance valgte at gå i regering uden at fastholde kravet om topskattelettelser er også faldet nogle for brystet. Jeg mener selv at det var det rigtige at gå i regering og få indflydelse over en bred kam, men jeg forstår godt skuffelsen hos nogle af de vælgere, der gav Liberal Alliance et rigtigt godt valg i 2015.

Husk dog, at selvom Liberal Alliance fik 13 mandater, så var partiet i høj grad afhængige af andres mandater. Og disse andre ønskede ikke topskattelettelserne overhovedet. Så havde man fastholdt kravet, så ville der være kommet et valg langt tidligere. Det kunne have bragt Mette Frederiksen til magten, men det kunne måske også have styrket kampen for Liberal Alliances mærkesager. Det kan vi aldrig vide, og måske var det en fejl ikke at fremtvinge et valg. Liberal Alliance vurderede dog på tidspunktet, at risikoen for Mette Frederiksen var for stor.

READ ALSO  The Irony of American History and Russian Disinformation

Uanset om du har været enig eller uenig i netop den episode, som blev betegnende for Liberal Alliances valgperiode, så tænk på alle de ting, der trods alt er blevet gennemført. Tænk på hvor hårdt Liberal Alliance kæmper for et mere liberalt og friere Danmark. Tænk på partiets 2030 plan, der sænker skatterne, skaber 100.000 nye jobs, og forbedrer Danmarks økonomi med 108 milliarder kroner. Europa er på vej i nedadgående retning økonomisk og vi har brug for at gøre de rigtige ting snart.

Til det behøver Danmark Liberal Alliance. Selv hvis du blev skuffet i denne periode over at resultaterne ikke blev endnu mere markante, vil jeg bede dig give Liberal Alliance en chance mere ved dette valg. Med det mudrede politiske billede er det nødvendigt med en klar og stærk liberal stemme i debatten og fri af regeringens snærende bånd, vil Liberal Alliance kunne holde den liberale fane højere end nogensinde.

Stem Liberal Alliance idag! Hav en god valgdag!

Hvis du er enig, må du meget gerne dele. Tak.