Via Dansk Industri

Brændselskomplekset udviste faldende priser i slutningen af 2018, men begyndelsen af 2019 bød på enkelte prisstigninger.

Slutningen af 2018 har budt på fald i priserne over hele brændselskomplekset
med enkelte prisstigninger igen i begyndelsen af 2019. USA’s sanktioner
mod Iran endte med stigende olieproduktion i andre lande, og det større end
forventede udbud pressede prisen ned. Omskifteligt vejr har skabt volatile
elpriser, der presses ned af det varme vejr for årstiden. Det relativt varme vejr
er også til stede i Asien, der som følge deraf efterspørger mindre kul. De lune
temperaturer påvirker også gasprisen, der tillige trækkes ned af prisfald på
kvotemarkedet.

Kvoteprisen oplevede et væsentligt fald i september men er i 2019 kommet op
på 23,2€ pr. ton pga. en ny regulering af kvotemarkedet.Læs mere

READ ALSO  Brexit waves threaten to wreck Belgian fishing