Numbers & Statistics

Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov

By  | 

Via Finansministeriet

Finansministeriets opdaterede skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov fremgår af tabellen nedenfor. 

Det samlede finansieringsbehov for 2019 er blevet opjusteret med 36 mia. kr. til 180 mia. kr. grundet et større afdrag på langfristet gæld og et større opkøb af almene boligobligationer. 

For 2020 forventer Finansministeriet et finansieringsbehov på 65 mia. kr.

Finansieringsstrategien varetages af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside. Heraf fremgår det, at sigtemålet for salg af indenlandske statsobligationer i 2019 er 75 mia. kr. 

Sigtemålet for skatkammerbeviser er 30 mia. kr. Herudover kan staten trække på kontoindeståendet hos Danmarks Nationalbank til at dække et resterende finansieringsbehov.Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

READ ALSO  ECB launches review of its monetary policy strategy