Via DR Penge

Domstolsstyrelsen er blevet frifundet i en sag om digital tinglysning. Det har Østre Landsret mandag afgjort.

Foreningen Gruppesøgsmål.nu havde lagt sag an mod styrelsen, fordi mange – både borgere og virksomheder – oplevede lang sagsbehandling og kaos.

Det skete, efter at tinglysningen i 2009-2010 overgik fra at blive behandlet på papir til digital behandling. I første omgang virkede systemet ikke, og op mod 50.000 bolighandlende kunne som konsekvens ikke tinglyse deres handler.

Nedbrud førte til tab

Det førte ifølge Danske Boligadvokater til økonomiske tab for en del af de bolighandlende. De kunne hverken handle eller få hjælp, mens der var nedbrud i systemet.

Men it-kokset kan den statslige institution Domstolsstyrelsen ikke stilles retligt til ansvar for det, har landsretten mandag bestemt.

Tinglysning er et begreb, som dækker over den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af, hvem der eksempelvis ejer en given ejendom, andelsbolig eller køretøj. Tinglysningen omfattet også ægtepagter.

Når en ejendom skal sælges, skal skødet og købsaftalen tinglyses. Det sker, for at sikre at andre rettighedshavere kan se, hvem der er den nye ejer af ejendommen.READ ALSO  SE: ABN Amro Plans to Reduce Workforce by 15% in Cost-Cutting Plan