Via Danmarks Statistik

Beskæftigede ved bygge og anlæg 2. kvt. 2019

Byggebeskæftigelsen steg med 0,7 pct. til 177.500 personer i andet kvartal 2019 mod 176.300 i første kvartal, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed fortsætter byggebeskæftigelsen den stigende trend, der startede i 2013.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/byg1.

Byggebeskæftigelsen fordelt på arbejdets art

Fra første til andet kvartal steg den sæsonkorrigerede beskæftigelse inden for kategorien nybyggeri med 4,3 pct. Reparation faldt med 0,7 pct., mens anlægsvirksomhed faldt med 2,1 pct.

Stigning i omsætningen i forhold til sidste år

Omsætningen i bygge- og anlægsbrancherne udgjorde i første kvartal 2019 i alt 67,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 18,7 pct. i forhold til første kvartal 2018. Fordelt på arbejdets art genererede nybyggeri og tilbygning den største omsætning på 31,7 mia. kr., hvilket er 22,6 pct. mere end første kvartal 2018.

Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstypeKilde: www.statistikbanken.dk/bygoms1.

Virksomhedernes mangel på arbejdskraft

Virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen, og hvordan deres mangel på arbejdskraft udvikler sig, kan følges i Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (se www.statistikbanken.dk/10116). Det ses her, at virksomhedernes angivelse af mangel på arbejdskraft var lavere i andet kvartal 2019 end samme kvartal sidste år.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt på brancher

Bygge-
entrepre-
nører

Anlægs-
entrepre-
nører

El-
instal-
latører

Vvs-
instal-
latører

Tømrer-
mestre

Maler-
og glar-
mestre

Murer-
mestre

Anden
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt

faktiske tal, 1.000 personer

2. kvt. 2018

24,8

17,8

29,3

17,6

36,3

13,9

11,2

19,7

170,7

3. kvt. 2018

25,2

18,1

29,1

18,4

38,0

14,6

11,8

20,4

175,7

4. kvt. 2018

25,3

18,6

29,4

17,9

37,8

14,7

11,9

20,5

176,2

1. kvt. 2019

25,2

17,3

29,6

17,6

37,2

14,0

11,3

19,8

172,1

2. kvt. 2019

25,1

18,6

30,1

17,6

38,7

14,3

11,6

20,7

176,7

pct. i forhold til samme kvartal året før

2. kvt. 2019

1,3

4,4

2,7

-0,4

6,6

3,1

3,4

4,8

3,5

sæsonkorrigeret, 1.000 personer

2. kvt. 2018

24,9

17,8

29,3

17,7

36,6

14,2

11,4

19,7

171,7

3. kvt. 2018

24,9

17,7

29,0

18,3

37,3

14,1

11,5

20,1

173,1

4. kvt. 2018

25,2

18,0

29,4

17,9

37,4

14,2

11,6

20,1

173,8

1. kvt. 2018

25,4

18,3

29,7

17,7

38,0

14,9

11,9

20,4

176,3

2. kvt. 2019

25,2

18,6

30,1

17,7

39,0

14,5

11,9

20,7

177,5

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

2. kvt. 2019

-0,8

1,5

1,3

-0,2

2,6

-2,5

-0,3

1,1

0,7

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt efter arbejdets art

Nybyggeri

Reparation

Anlægs-
virksomhed

Andet
arbejde

Kontor-
arbejde

Ikke på
arbejde1

I alt

faktiske tal, 1.000 personer

2. kvt. 2018

45,3

61,6

23,7

7,8

25,2

7,2

170,7

3. kvt. 2018

47,4

61,5

23,9

7,0

25,6

10,2

175,7

4. kvt. 2018

47,2

63,4

24,1

7,6

26,4

7,6

176,2

1. kvt. 2019

45,7

61,3

21,6

7,2

26,4

10,0

172,1

2. kvt. 2019

49,9

62,4

22,8

6,9

26,5

8,2

176,7

pct. i forhold til samme kvartal året før

2. kvt. 2019

10,2

1,3

-3,8

-11,7

5,4

14,4

3,5

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

2. kvt. 2019

4,3

-0,7

-2,1

-7,3

1,0

4,2

0,7

READ ALSO  Lidt flere konkurser i november