Via Dansk Industri

Optimismen i virksomhederne daler. Særligt blandt eksportvirksomheder nærmer forventningerne sig nulpunktet, og deres syn på beskæftigelsesudviklingen er tilmed svagt pessimistisk.

DI’s Konjunkturindikator peger på fortsat fremgang i 4. kvartal, men forventningerne til det kommende kvartal nedjusteres for tredje kvartal i træk. Den sammenvejede konjunkturindikator har ikke været lavere siden 1. kvartal 2015.

Det er forventningerne til både omsætning, indtjening og beskæftigelse i det kommende kvartal, som falder.

Eksportvirksomhederne ser mindre lyst på det kommende kvartal i forhold til virksomhederne orienteret mod det danske marked. Eksportvirksomhederne forventer lavere vækst i omsætning og indtjening end de øvrige virksomheder, og deres forventninger til beskæftigelsen er svagt negative. Det er en konsekvens af den lavere efterspørgsel, som usikkerhed fra afmatning i tysk industri, eskalerende handelskrig og risiko for hårdt brexit forårsager.

Virksomhederne orienteret mod de hjemlige forbrugere ser mere positivt på fremtiden. Virksomhederne nyder godt af, at danskerne fortsat har en solid privatøkonomi. Flere år med stigende realløn og mulighed for at låne til rekordlave renter giver danskerne øgede forbrugsmuligheder, som de dog langtfra udnytter fuldt ud. Hertil kommer, at flere års opsving har fået flere i arbejde og reduceret ledigheden, hvilket giver øget lønindkomst og jobsikkerhed.

Danskerne er stadig sparsommelige. Over det seneste år har danskerne brugt 95 kroner for hver 100 kroner, de tjener. I årene op til Finanskrisen brugte danskerne 106 kroner for hver 100 kroner, de tjente. Forbrugerne har dermed brugt opsvinget til at polstre sig og kan holde gang i forbruget, selv hvis væksten i indkomsterne begynder at bremse op.

De lidt mindre optimistiske forventninger blandt virksomhederne som helhed underbygges af, at 23 procent af virksomhederne angiver, at deres vækstmuligheder er blevet forringet over de sidste tre måneder, mens kun 13 procent oplever styrkede vækstmuligheder. Hovedparten af virksomhederne angiver dog, at vækstmulighederne er omtrent uændrede.

READ ALSO  Anne og Peter topper navnelisterne

De lavere forventninger i DI’s Virksomhedspanel flugter med de nyeste prognoser for dansk økonomi. Med prognoserne udgivet i september af Nationalbanken og Nordea er konsensus1 om væksten i 2020 faldet til 1,6 pct.