Via Danmarks Statistik

Tvangsauktioner februar 2020

Med 208 tvangsauktioner i februar bød årets anden måned på 3 pct. flere tvangsauktioner sammenlignet med måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed er antallet af tvangsauktioner steget for anden måned i træk. Stigningen skal dog ses i lyset af, at antallet af tvangsauktioner var historisk lavt i 2019, hvor der i gennemsnit var 187 tvangsauktioner om måneden. Til sammenligning har årets to første måneder haft et gennemsnit på 205 tvangsauktioner om måneden, hvilket fortsat er på niveau med det, man generelt har set de seneste par år.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Enfamiliehuse dominerer billedet

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner, har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamilihuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.READ ALSO  Remarks by Managing Director on Green Recovery at CELAC