Via Danmarks Statistik

Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark 2018/2019

I 2019 lå antallet af fuldførte uddannelsesforløb på de fleste typer uddannelser meget tæt på antallet i 2018. Således var der kun en stigning på 2 pct. fuldførte på gymnasiale uddannelser, 3 pct. på korte videregående uddannelser og mindre end 1 pct. på andre videregående uddannelser. Antallet af fuldførte på videregående uddannelser har dermed stabiliseret sig efter effekterne af fremdriftsreformen.

Fuldførte uddannelsesforløb fordelt på uddannelsesområdeKilde: www.statistikbanken.dk/uddakt10.

Fald i fuldførte på erhvervsuddannelser skyldes strukturændringer

Hvad angår erhvervsuddannelser, var der i 2019 et fald på 14 pct. fuldførte i forhold til 2018 fra 30.200 til 25.900 studerende. Dette skyldes dog hovedsageligt ændringer i strukturen og længden på to af de største erhvervsuddannelser, nemlig uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent. Pilles disse uddannelser ud af tallene, er faldet i antal fuldførte på 6 pct. Dette fald kan ses i lyset af reformen af erhvervsuddannelserne i 2015, hvor man bl.a. indførte karakterkrav.

Mere end hver tiende elev på erhvervsuddannelse tager EUX

EUX er et tilbud til elever på erhvervsuddannelser, hvor man kombinerer erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen og dermed får mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse efter endt erhvervsuddannelse. Den 1. oktober 2019 var 13.400 elever i gang med en EUX. Det svarer til 12 pct. af alle igangværende på en erhvervsuddannelse.

Bacheloruddannelserne hitter blandt de 20 til 22-årige

Det er typisk de 20-22-årige, som påbegynder en bacheloruddannelse. De udgjorde nemlig 66 pct. af alle dem, der gik i gang med en bacheloruddannelse i 2019. Ser man på de korte og mellemlange videregående uddannelser, er aldersfordelingen mere spredt blandt de nystartede studerende. De 20-22-årige udgjorde 40 pct. af dem, der påbegyndte en kort videregående og 41 pct. af dem, der påbegyndte en mellemlang videregående uddannelse.

READ ALSO  A New Tool to Summarize Local Market Conditions, and an Application to the South African Local Market

Nystartede studerendes alder fordelt på uddannelsesområde. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/uddakt10.

Erhvervsuddannelser er mest populære i Region Nordjylland

Af de studerende, der påbegyndte en ungdomsuddannelse i 2019, var det i Region Hovedstaden 55 pct., som valgte en gymnasial uddannelse, mens 45 pct. valgte en erhvervsfaglig uddannelse. Til sammenligning var det 41 pct. af de studerende, der valgte en gymnasial uddannelse i Region Nordjylland, mens 59 pct. begyndte på en erhvervsfaglig uddannelse.

Andelen af påbegyndte studerende på ungdomsuddannelser fordelt på regioner. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/uddakt10.