Via Danmarks Statistik

Animalsk produktion (kvt.) 2. kvt. 2020

Der blev produceret 1.457 mio. kg mælk i andet kvartal 2020. Heraf var 184 mio. kg økologisk, hvilket er 1,5 pct. mere end andet kvartal 2019. Alligevel faldt den samlede produktion minimalt med 0,1 pct. På fem år er den indvejede mængde mælk på mejerierne steget med 6,6 pct., mens antallet af malkekøer er faldet 1,2 pct., se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:284 (Kvægbestanden 30. juni 2020).

Indvejet mælk på mejerierneKilde: https://www.statistikbanken.dk/ani71.

Lille stigning i den animalske produktion

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion steg 1,1 pct. i andet kvartal 2020 i forhold til samme kvartal i 2019. Det skyldes, at der blev produceret flere svin i Danmark, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:296 (Svinebestanden 1. juli 2002).

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks


 

Vægte
2015

2019

2020

Ændring
2. kvt. 2019

 

 

2. kvt.

April

Maj

Juni

2. kvt.

– 2. kvt. 2020

 

promille

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

100,0

107,0

94,5

99,7

101,1

1,1

Kvæg

46

109,8

84,8

82,6

110,0

92,5

-15,8

Svin

308

91,5

110,3

86,2

93,4

96,7

5,7

Fjerkræ

26

110,1

107,3

-2,6

Mælk2

195

109,0

107,0

111,8

107,9

108,9

-0,1

Æg

10

117,8

111,5

-5,3

Fald i slagtningerne af kvæg

I andet kvartal 2020 faldt slagtningerne af kvæg med 9,8 pct. og slagtningerne af fjerkræ faldt 2,2 pct., mens slagtningerne af svin steg 3,5 pct. i forhold til andet kvartal 2019. Eksporten af levende kvæg faldt med 15,5 pct., mens eksporten af levende svin steg med 0,5 pct. De fleste dyr, der bliver eksporteret, er til opfedning til slagtning i modtagerlandet.

Produktionen af æg faldt i andet kvartal 2020 med 5,3 pct. i forhold til andet kvartal 2019. Faldet skyldes primært et stort fald i produktionen af buræg.

Animalsk produktion 

2019

2020

 

Ændring
2. kvt. 2019

 

2. kvt.

April

Maj

Juni

2. kvt.

 

– 2. kvt. 2020

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

127,0

35,7

34,4

43,8

113,9

 

-10,3

Slagtninger1

115,2

31,6

31,7

40,8

104,0

 

-9,8

Eksport af levende kvæg til slagtning

11,8

4,2

2,8

3,0

10,0

 

-15,5

Heraf kalve

10,5

3,9

2,7

2,7

9,3

 

-11,5

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

33,7

9,3

9,3

12,0

30,5

 

-9,5

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7687,1

2846,5

2338,5

2658,5

7843,5

 

2,0

Slagtninger1

3904,3

1580,5

1221,7

1240,2

4042,4

 

3,5

Eksport af levende svin

3782,8

1266,0

1116,9

1418,3

3801,1

 

0,5

Heraf smågrise

3712,7

1252,0

1099,7

1375,4

3727,1

 

0,4

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

439,2

177,5

138,1

147,7

463,3

 

5,5

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

25997,6

25429,2

 

-2,2

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1457,6

477,2

498,2

481,3

1456,9

 

-0,1

Heraf økologisk

181,0

61,0

62,9

59,8

183,7

 

1,5

ÆgSamlet produktion3

20,7

19,6

 

-5,3

Buræg

3,7

2,0

 

-47,4

Æg fra fritgående høns

1,6

1,5

 

-6,7

Skrabeæg

7,8

8,6

 

10,1

Økologiske æg

5,5

5,5

 

-0,3READ ALSO  Hjælp til corona-ramte børnefamilier omfatter også selvstændige