Klaus Riskær Pedersen Parti Via Facebook

Den finansielle sektor har overtaget mindst 10 milliarder af boligejernes rentegevinst som suges op igennem kunstigt høje bidragssatser. Bidragssatser bør istedet omkostnings bestemmes så banker og realkredit må tjene deres penge igennem rentemarginalen som alle andre i den finansielle sektor. Ved at gøre bidragssatsen gennemsigtig så konkurrence udsættes selve renten på boligudlån mere effektivt, og udenlandske långivere fratages ikke konkurrenceevne, hvilket vil være til fordel for låntagerne. Gennem omlægning til omkostningsbestemt bidragssats kan der samtidig lovgives for at visse risikobetonede udlån skal genoptages af realkreditten: lån til unge førstegangs køb i byerne; til ældre der i dag ikke kan belåne deres friværdi, men også til køb af ejendomme i alle landkommunerne. Ved at rulle bidragssatsen tilbage til sin oprindelige form genindføres en solidarisk forsikringsordning for alle boligejere, hvor bidragssatsen der opkræves på mere end 2.775 milliarder i realkreditlån – gennem en beskeden forhøjelse af den omkostningsbestemt bidragssats – igen kan understøtte at udlån også ydes til unge, til de ældre og dem der vil have en ejendom på landet.

Slideshare omkostningsbestemte bidragssatser i realkreditten

Den finansielle sektor har overtaget mindst 10 milliarder af boligejernes rentegevinst som suges op igennem kunstigt høje bidragssatser. Bidragssatser bør iste…


READ ALSO  ‘Internet is an evil place’: Twitter explodes over ‘MADONNA death’ after football legend Maradona passes away