Kristian Thulesen Dahl (DF) via Facebook

Skuffende, at en ny regering vil gøre så lidt for de ældre. 🙁
Nedenstående liste viser, hvad vi i Dansk Folkeparti de seneste fire år har fået gennemført for de ældre.
Der er stadig meget mere, der skal gøres! Men det ser ikke ud til, at ældre er førsteprioriteten for den nye regering. Øv!

• Værdighedsmilliarden

• En halv milliard om året til varme hænder – 1000 flere ansatte i ældreplejen

• Afskaffelse af satspuljen så folkepensionen fremover følger den almindelige lønudvikling

• Køkkener tilbage på plejehjemmene

• Mindre modregning for pensionister med pensionsopsparing

• Øget fradrag for arbejdsindkomst for pensionister

• Skattefri seniorpræmie
• Indsats for at rekruttere kvalificeret social- og sundhedspersonale

• Midler til bekæmpelse af ensomhed
• Pulje til at gøre plejehjem hyggeligere

• En ugentlig halv times selvvalgt hjælp til plejehjemsbeboere

• Mere fokus på kvalitet i ældreplejen
• Bedre tilsyn på ældreområdet

• Mere selvbestemmelse i forbindelse med plejehjemsvalg

• Indsats mod konkurser i ældreplejen

• Videnscenter for værdig ældrepleje

• Handlingsplan for ”Det gode ældreliv”

• Nationalt sorgcenter for kompliceret sorg

• Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner

• Kortlægning af viden om grupper af ældre med særlige behov

• En ekstra indsats over for pårørende

• National demenshandlingsplan

• Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum

• Ledsageordning for ældre synshandicappede

• Permanent fritagelse fra digital post

• Afskaffelse af aldersgrænse for kørekort
READ ALSO  Beijing warns that Swedish companies in China could face ‘negative impacts’ after Stockholm’s crackdown on Huawei & ZTE