Via Enhedslisten

Enhedslisten ser positivt på, at socialdemokraterne har til hensigt at stoppe reformiveren med det konstante fokus på at øge arbejdsudbudet. Samtidig vækker det glæde, at socialdemokraterne vil indføre Enhedslistens forslag om opgør med finansministeriets regnemaskine. Men der er også store mangler, bl.a. fordi det er meget uklart, om der er nok midler til at forbedre velfærden i børnehaver, ældrepleje og sygehuse, og fordi der ikke er afsat midler til at aflyse den kontanthjælpsreform, der holder tusindvis af børn i fattigdom.

Pernille Skipper siger:

– Det er rigtig godt at se, at socialdemokraterne har medtaget Enhedslistens forslag om at stoppe den ideologiske brug af finansministeriets regnemaskine. Finansministeriet medregner i dag, at det giver penge i kassen at give skattelettelser til de rigeste og at slå arbejdsløse mennesker oven i hovedet. Den måde at regne på giver absolut ingen mening, så vi betragter det som en sejr for Enhedslisten, at der nu er udsigt til et opgør.

– Vi ser det også som en sejr, at Socialdemokratiet ikke vil fortsætte med de forfærdelige arbejdsudbudsreformer, der har til formål at presse syge og ledige.

– Der er i socialdemokraternes økonomiske plan ikke afsat penge til at afskaffe højrefløjens kontanthjælpsreform, og uligheden vil ikke engang komme tilbage til niveauet før deres egen skattereform i 2012. Det er langt fra godt nok. Der er tusindvis af børn, der vokser op i fattigdom i Danmark på grund af den reform, og det skal et nyt flertal lave om på som noget af det allerførste.

– Jeg noterer mig, at socialdemokraterne siger, at de i deres økonomiske plan har sikret, at der bliver bedre tid til børnene i daginstitutionerne, de ældre på plejehjemmene eller patienterne på sygehusene. De siger, at der er afsat penge ud over det såkaldte demografiske træk. Men det er uklart, hvor meget de egentlig taler om – i samme pulje vil de finansiere klimaindsatser og forsvarsudgifter. For mig at se er der ikke afsat penge til minimumsnormeringer eller rettigheder til vores ældre medborgere. Det er ikke i orden.

READ ALSO  Taking unproven vaccine is a risk/benefit exercise – but with Covid-19 it’s worth the risk, head of China’s CDC tells RT