Via Enhedslisten

Skipper: Det er helt akut, at psykiatrien kommer på finansloven nu > Enhedslisten

— Sundhed og psykiatri, Velfærd

Enhedslistens store krav på velfærdsområdet er sammen med minimumsnormeringer én milliard kroner til psykiatrien. Sådan lyder det forud for torsdagens forhandlinger med temaet velfærd. Derudover vil partiet blandt andet sikre lettilgængelig, gratis tandlæge til socialt udsatte, pladsgaranti på krisecentrene og kræve, at finansloven også rummer forbedringer for mennesker med handicap.

Pernille Skipper siger:

– Psykiatrien skal på finansloven. Det sætter vi allerforrest. Psykiatrien er et af de områder i vores velfærd, der er allerhårdest ramt af nedskæringer, og der er mange eksempler på meget syge mennesker, som bliver udskrevet til ingenting, selv om de langt fra er klar. Det kan vi ikke være bekendt i et velfærdssamfund. Vores krav er en milliard til psykiatrien, så vi kan komme i gang med at få oprettet flere sengepladser og få ansat mere personale med det samme.

– Jeg synes ærligt talt, at det er helt uacceptabelt, at handicapområdet slet ikke er med i regeringens finanslov. Vi vil starte med at kræve, at unge over 18 med handicap får bedre mulighed for at blive boende sammen med deres familie, selv om de har brug for døgnovervågning derhjemme. Som det er i dag, bliver mange unge med handicap i den situation tvunget i botilbud og væk fra deres familie. Det skal selvfølgelig være familiens og den unges eget valg.

– For Enhedslisten er det vigtigt, at velfærdssamfundet skal være der for de allermest udsatte. Derfor rejser vi også et krav om, at socialt udsatte skal have nem og ubureaukratisk adgang til gratis tandlæge, og at der skal være pladsgaranti på landets krisecentre, så voldsramte kvinder ikke skal afvises gang på gang, når de tager modet til sig og forlader en voldelig partner.

READ ALSO  Palestinians' Chief Negotiator or Chief Liar?


Alle nyheder