Via Skattestyrelsen

Skattestyrelsen har siden årsskiftet gennemført 27 kontroller af vandpibetobak. Kontrollerne er foretaget over hele landet og er blandt andet sket i kiosker og hos vandpibecafeer. Senest blev der gennemført to kontroller i vandpibecafeer torsdag aften 11. april.

– Torsdag besøgte vi to vandpibecafeer, hvor vi beslaglagde 17 kg vandpibetobak. Det ene sted oplevede vi, at en medarbejder forsøgte at stikke af. Politiet stod dog ved bagdøren, så medarbejderen kom ikke så langt, siger Hjørdis Klattrup, der er ansvarlig for Skattestyrelsens kontrol af bl.a. vandpibetobak.

Intensiveringen af kontrollen i foråret 2019 følger af, at Skattestyrelsen i 2018 fandt fejl hos stort set alle de kontrollerede virksomheder. Se Snyd med vandpibetobak i 2018 

– Vi har i år intensiveret indsatsen over for snyd med vandpibetobak. Det sker, fordi vi sidste år fandt fejl hos næsten alle de virksomheder, vi kontrollerede. I år har vi allerede nu gennemført 27 kontroller. Det nedslående resultat er, at vi igen fandt fejl – denne gang alle steder. Når vi som myndighed konstaterer, at vi står med en branche, hvor der helt åbenlyst er gennemgående problemer med at overholde reglerne, så har vi en forpligtelse til at gribe ind. Derfor fastholder vi vores styrkede indsats, siger Hjørdis Klattrup.

Regninger for 1,4 mio. kr.

Skattestyrelsen har siden årsskiftet beslaglagt 1,8 ton vandpibetobak og har sendt regninger for foreløbigt knap 1,4 mio. kr. i afgift. I forbindelse med torsdagens kontroller, fandt Skattestyrelsen bl.a. også 26 flasker spiritus, der ikke var betalt afgift af.

– De to vandpibecafeer, vi kontrollerede, torsdag aften adskiller sig ikke fra hvad vi ellers ser, når vi er ude. Det vil sige kiosker og vandpibecafeer, der sælger vandpibetobak, hvor de lovpligtige stempelmærker mangler. De kan typisk heller ikke dokumentere hvor tobakken kommer fra eller at der ikke er betalt afgift af tobakken, fortæller Hjørdis Klattrup.

READ ALSO  the value of high-quality data and statistics for the ECB’s policymaking

Hvis man sælger vandpibetobak – enten i hele pakker eller som løsvægt fx på en vandpibecafe – skal man føre regnskab over køb og salg af tobak. Samtidig skal man kunne dokumentere, hvor vandpibetobakken er købt, og at der er betalt den korrekte afgift. Kan virksomhederne ikke det, kan Skattestyrelsen vælge at beslaglægge tobakken og tilbageholde den, indtil afgiften er betalt.

En stor del af de kontrollerede virksomheder kan – ud over en regning for manglende afgift – også risikere en bøde.

Skattestyrelsens kontroller gennemføres typisk i samarbejde med politiet, Fødevarestyrelsen og Toldstyrelsen.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818