Via Skattestyrelsen

Før og under dette års Roskilde Festival har medarbejdere fra Skattestyrelsen været på kontrolbesøg hos boder og forretninger i Roskilde by og på selve festivalen. Kontrollen er blevet en tradition, fordi der tidligere har vist sig at være udfordringer med især moms og sort arbejde.

– Langt de fleste boder og forretninger overholder reglerne – og det er rigtig godt. De skal naturligvis ikke opleve unfair konkurrence fra dem, der ikke har styr på tingene. Derfor har vores kontrol fokus på de områder, hvor der tidligere har været udfordringer med at følge reglerne: Sort arbejde, momsregistrering af udenlandske boder, pant og afgifter, fortæller Kim Walsted Jessen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen, og fortsætter:

– Roskilde Festival har siden 2017 været kontantfri på selve festivalområdet. Det gør vores kontrol af bodernes moms langt lettere, fordi vi har adgang til eksakt information om deres omsætning – også selv om de forlader Danmark lige efter festivalen.

Udenlandske boder skal være momsregistreret i Danmark, når de deltager på fx Roskilde Festival. Tre boder havde sørget for, at momsregistreringen var på plads inden ankomsten. Derudover var der otte boder, der fik hjælp af Skattestyrelsen til at få momsregistreringen på plads i løbet af musikfestivalen.

Sort arbejde i fokus

Under Skattestyrelsens kontroller i 2018 var der tvivl om ansættelsesforholdene for en række ansatte. Fem virksomheder blev derfor pålagt at føre logbog over virksomhedens ansatte. En logbog er en skærpet registreringspligt af ansatte. På grund af sidste års manglende registreringer fik alle fem virksomheder besøg af Skattestyrelsen under årets festival.

– Sidste år pålagde vi fem virksomheder, at føre logbog over deres ansatte. Desværre var der tre af virksomhederne, der ikke gjorde det. De tre virksomheder bliver nu indstillet til en bøde, fortæller Kim Walsted Jessen.

READ ALSO  IMF Staff Completes Review Mission to São Tomé and Príncipe Under the Extended Credit Facility

Skattestyrelsen mødte i forbindelse med kontrollerne to ansatte, der var registreret som modtagere af offentlige ydelser. De respektive myndigheder vil af Skattestyrelsen få oplyst, at de pågældende nu er i arbejde.

5,5 kg vandpibetobak beslaglagt

Deltagerne på festivalen fyrer også op i vandpiben. Derfor har der været fokus på at kontrollere virksomheder, der sælger vandpibetobak. De skal nemlig kunne dokumentere, at der er betalt afgift af tobakken.

– Kan en virksomhed ikke dokumentere, at der er betalt afgift af deres vandpibetobak, så beslaglægger vi tobakken og sender en regning for den manglende afgift. Og det var virksomheder, dr ikke kunne. Ind til videre har vi derfor beslaglagt 5,5 kg vandpibetobak, fortæller Kim Walsted Jessen.

Fakta: Resultater af Skattestyrelsens kontroller

  • En udenlandsk bod blev på forhånd nægtet momsregistrering på grund af ubetalt moms fra sidste år med mindre de betalte. Boden valgte ikke at møde op.
  • Otte ud af 11 udenlandske boder var ikke momsregistreret i Danmark og fik derfor hjælp til det.
  • Tre virksomheder vil blive indstillet til en bøde for ikke at have ført en logbog over virksomhedens ansatte, som de blev pålagt sidste år.
  • To ansatte i de besøgte virksomheder var på offentlige ydelser. Skattestyrelsen giver besked til myndighederne om, at de er kommet i arbejde.
  • Samlet er der beslaglagt 5,5 kg vandpibetobak. Tobakken bliver beslaglagt, hvis en virksomhed ikke kan dokumentere, at der er betalt afgift.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

READ ALSO  Stor kommunal forskel på betaling af grundskyld

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818