Via Skattestyrelsen

Landets 2. divisionsklubber fik tirsdag et førstehåndskendskab til reglerne for aflønning af spillere og ledere i fodboldmiljøet. Det skete på et møde tirsdag hos Kolding IF, hvor repræsentanter fra Skattestyrelsen og Divisionsforeningen deltog sammen med ca. 40 repræsentanter fra de nyoprykkede 2. divisionsklubber, de nedrykkede 1. divisionsklubber, samt de øvrige klubber, som allerede spiller i rækken.

Mødet blev afholdt, efter mediehistorier tidligere på året indikerede snyd med skattereglerne i klubberne i særligt 2. divisionsrækken. Det fik Skattestyrelsen og Divisionsforeningen, der står bag fodboldens Superliga, NordicBet Liga og 2. Division, til at gå sammen om informationsmøder, hvor kampen mod sorte penge i dansk fodbold sættes på dagsordenen.

– På mødet var der især stor opmærksomhed omkring reglerne for aflønning af spillere, men også for kørselsgodtgørelse. Og spørgelysten var stor. Så i den forstand mener jeg, at det var godt, vi deltog i mødet. Klubberne var i hvert fald opsatte på at gøre tingene rigtigt, og vores dagsorden er jo klar. Hvis man ikke kender reglerne, fortæller vi gerne om dem. Manglende kendskab til reglerne bør i hvert fald ikke være årsagen til, at en fodboldklub kommer til at glemme skatten, siger underdirektør Kim Tolstrup, Skattestyrelsen.

Divisonsforeningens direktør Claus Thomsen er også tilfreds med, at klubberne fik mulighed for at drøfte reglerne direkte med Skattestyrelsen.

– Vi har kun den interesse at komme snyd med skattereglerne til livs. Sorte penge er ikke bare konkurrenceforvridende, det bringer også selve fodboldspillet i miskredit. Derfor hilser jeg den gode dialog med Skattestyrelsen velkommen, siger Claus Thomsen.

Foruden fodbold har Skattestyrelsen på det seneste også øget sit fokus på klubberne i toppen af dansk håndbold. Blandt andet har Skattestyrelsen deltaget i en workshop med en gruppe divisionsklubber, ligesom der er aftalt et møde i august mellem Skattestyrelsens underdirektør Kim Tolstrup, Dansk Håndbold Forbund og håndboldens Spillerforening.

READ ALSO  Indkomstfremgang i 2019

– For os er det afgørende at have en god og åben dialog med sportens organisationer. De kender aktørerne, og de kender miljøerne bedst. På den måde kan de hjælpe os med at komme igennem med information – sådan at vi målretter vores kontroller bedst muligt, siger Kim Tolstrup.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818