Via Skattestyrelsen

Når borgerne om kort tid åbner deres årsopgørelse, vil der i stedet for en alenlang række af felter kun være ganske få viste felter for de fleste.

Skattestyrelsen har gjort årsopgørelsen enklere og lettere at overskue. Tidligere har alle borgere fået vist en lang liste med 66 felter på årsopgørelsen, hvoraf en stor del af felterne ikke var relevante for størstedelen af borgerne. I år vil der for de fleste lønmodtagere kun være vist ca. 12 felter på årsopgørelsen, som dækker indkomståret 2019.

– Vi har simpelthen skræddersyet årsopgørelsen, så den passer til den enkelte borger. De fleste borgere vil derfor kun skulle forholde sig til og bruge de felter, de kan se, når de åbner årsopgørelsen. På den måde gør vi det nemt for borgerne at overskue deres årsopgørelse, siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen.

De felter, som borgerne får vist på deres årsopgørelser, er dem, som Skattestyrelsen har vurderet, er relevante for den enkelte. For eksempel får borgerne vist alle felter, hvor Skattestyrelsen har modtaget oplysninger fra tredjepart – for eksempel arbejdsgiver eller pengeinstitut.

Det kan også være, at Skattestyrelsen har oplysninger om, at en borger tidligere har solgt aktier, og derfor vil denne borger få vist en række yderligere felter på årsopgørelsen, der vedrører køb og salg af aktier, mens personer, som ikke har aktier, slipper for disse felter. Hvis en borger sidste år har brugt et felt på årsopgørelsen, vil feltet også blive vist i år på årsopgørelsen for 2019, der officielt åbner den 9. marts i år.

Den skræddersyede årsopgørelse skal også forebygge svig

Skattestyrelsens ændring i antallet af viste felter i borgernes årsopgørelser skal, ud over at gøre det nemmere for borgerne, også være med til at mindske risikoen for fejl og snyd på årsopgørelsen.

READ ALSO  Skattestyrelsen er klar med årsopgørelsen for 2020 den 15. marts

– Det er min klare forventning, at ændringen i borgernes årsopgørelser vil bidrage til, at der både vil være færre fejl, men også at vi samtidig kan gøre det endnu sværere for dem, der bevidst prøver at snyde på årsopgørelsen ved fx at indtaste et fradrag, de ikke er berettiget til, siger Karoline Klaksvig.

Hvis en borger har brug for et felt, som de ikke får vist på årsopgørelsen, skal borgeren rette henvendelse til Skattestyrelsens kundecenter på telefon eller mail for at få åbnet for det manglende felt.

Borgere med udlandsforhold og selvstændige erhvervsdrivende vil, på samme måde som hidtil, få vist alle felter på årsopgørelsen.

Se fakta om årsopgørelsen

Se årsopgørelsens vigtigste indtægter og fradrag 

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 181