Sagen om svindel med udbytteskat er endnu et angreb på vores fællesskab. Det undergraver den sociale kontrakt, vi har med hinanden. Og det rykker fundamentalt ved den grundlæggende tillid, vi skal kunne have til vores skattevæsen. Det vidner om mennesker med et moralsk kompas, der er helt galt, når de snyder fælleskassen for milliarder. Hvis danske banker har et ansvar, er det rigtige at gøre at stille dem til ansvar. Nu forventer jeg, at skattemyndighederne får ryddet op og gør alt, hvad der står i deres magt for at få så mange af de uretmæssigt udbetalte penge tilbage, hvor de hører hjemme – nemlig i den danske statskasse.

Skatteminister: Bankerne har et ansvar for udbytteskandalen

Både bankerne og Skat har ansvaret for fejl i udbyttesager, siger minister.


Mette Frederiksen via Facebook

READ ALSO  Knife-wielding woman kicks & harasses Vienna rabbi in widely condemned anti-Semitic incident