Dansk Folkeparti via Facebook

Pædofile skal ikke afsone deres straf hjemme med fodlænke. De skal afsone bag tremmer – enig?

Seksuelle krænkere af børn afsonede med fodlænke

Brugen af fodlænke til sædelighedsforbrydere møder kritik fra justitsministeren, der vil undersøge regler.


READ ALSO  Is the coronavirus pandemic undermining German democracy?