Dansk Folkeparti via Facebook

YTRINGSFRIHED UNDER PRES

Ny betænkning fra den kommission, der har gransket ytringsfrihedens vilkår, viser en række alvorlige forhold for det fri ord og åbenheden:

“Jeg er ganske enkelt rystet over, at så mange danske muslimer ikke står vagt om ytringsfriheden. For mig at se er det et bevis på årtiers fejlslagne integration, hvor vi har været alt, alt for slappe i forhold til at kræve at man bliver dansk af hjertet. Som bl.a. indebærer en opslutning til ytringsfriheden”, siger Peter Skaarup i en kommentar til Ytringsfrihedskommissionens betænkning.

“Jeg opfordrer desuden regeringen til at lytte til kommissionens kloge forslag om, at vi får en reel offentlighedslov, så der kommer langt større åbenhed. I dag har vi efter DFs mening, hvad der svarer til en mørklægningslov. “

Vi skal værne om den danske ytringsfrihed. Er du enig?
READ ALSO  Ceasefire sees Libya’s NOC end all closures of oilfields & ports after 8-month blockade