Liberal Alliance via Youtube


Det skaber mening i livet at have noget at stå op til om morgenen, men desværre står 700.000 danskere i den arbejdsdygtige alder udenfor arbejdsmarkedet. Det leder til åndelig fattigdom. I Liberal Alliance mener vi, at det er nødvendigt med et opgør med de bureaukratiske jobcentre og den uværdige og formynderiske behandling af kontanthjælpsmodtagere. Vi skal have et moderne beskæftigelsessystem, hvor frihed, ansvar og sammenhæng er de bærende søjler.

READ ALSO  SE: ABN Amro Plans to Reduce Workforce by 15% in Cost-Cutting Plan