Socialdemokratiet via Facebook

Det var et uskønt forløb, da lærerkonflikten rullede i 2013 og skolelærerne blev lockoutet.
Pernille Rosenkrantz-Theil ønsker som ny undervisningsminister at genopbygge tilliden til lærerne i folkeskolen.
READ ALSO  New wave of anti-coronavirus lockdowns is 'crazy,' Brazil's Bolsonaro says