Nye Borgerlige via Youtube


Danmark er et dejligt land.
Danmark er et af verdens rigeste, frieste og lykkeligste samfund. Det er værd at værne om.
Det er borgerne, som skaber de værdier og den kultur, der har gjort Danmark, til hvad det er.
Men vores samfund er under pres. Den offentlige sektor er blevet for stor. Den er dyr og ineffektiv og den begrænser borgernes frihed.
Samtidig er vores stærke, kulturelle værdifællesskab – opbygget gennem århundreder – under pres fra kulturfremmed indvandring.
Det er en udvikling, der gør os fattigere og mindre frie.
Derfor er der brug for en anden tilgang. En borgerlig tilgang, hvor vi styrker borgernes frihed, ansvar og beslutningskraft.
Med udgangspunkt i en række konkrete områder, vil vi vise, hvad denne borgerlige tilgang er.
Se mere på https://nyeborgerlige.dk/borgerlig-renaessance/

READ ALSO  Israeli military braces for ‘possible US strike on Iran’ during ‘sensitive’ days of Trump presidency – reports