Socialdemokratiet via Youtube


Regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman taler til Socialdemokraternes kongres 2013.

READ ALSO  SE: 'Transit-Friendly' Biden, $4B Funding Boosting MTA Future: CEO